Περιγραφή

Περιγραφή

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοηθώντας σας να επιτύχετε τους στόχους σας

Η KPMG στην Ελλάδα παρέχει Ελεγκτικές, Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες...

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες μέλη της KPMG International Limited («KPMG International») δραστηριοποιούνται και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες με την επωνυμία «KPMG». Ο όρος «KPMG» μπορεί να αναφέρεται σε ξεχωριστές εταιρείες μέλη του οργανισμού της KPMG ή σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη ταυτόχρονα.

Οι εταιρείες της KPMG δραστηριοποιούνται σε 143 χώρες και περιοχές, ενώ απασχολούν στις εταιρείες-μέλη παγκοσμίως περισσότερους από 273 000 συνεταίρους και εργαζομένους. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι μια νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. Κάθε εταιρεία-μέλος της KPMG είναι υπεύθυνη για τις δικές της υποχρεώσεις και ευθύνες.

H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές με αυτή οντότητες δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή μας μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα home.kpmg/governance


H KPMG στην ελληνική αγορά

Με περισσότερα από 51 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη περίπου 830 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.

Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας είναι επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Απευθύνονται στην KPMG αναζητώντας ένα σταθερό πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο βασίζεται σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες, διορατικότητα και γνώση της τοπικής αγοράς.

Οι άνθρωποί μας

Η υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότητας του έμψυχου δυναμικού της αποτελεί βασική επιδίωξη της KPMG. Θέλουμε το δίκτυο της KPMG να αποτελεί μαγνήτη ταλέντων και ένα μέρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Οι αξίες μας

Οι άνθρωποί μας ενστερνίζονται τις αξίες της KPMG. Οι αξίες αυτές καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τον κόσμο που μας περικλείει. Οι αξίες μας ορίζουν το τι πιστεύουμε και το πώς εργαζόμαστε. 

Η προσφορά μας

Συμβάλλουμε στην αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών κεφαλαιακών αγορών. Υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενδυναμώνουν την αξιοπιστία των αγορών καθώς και την ευθύνη τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

TUV Hellas - ISO 27001 System Certification

TUV Hellas System Certification