Διακρίσεις

Διακρίσεις

Η KPMG ανακηρύχθηκε 1η για τη συνολική ποιότητα στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η KPMG ανακηρύχθηκε 1η για τη συνολική ποιότητα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η KPMG ανακηρύχθηκε 1η για τη συνολική ποιότητα στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμφωνα με την έκθεση της Source Global Research «Αντιλήψεις για τη Συμβουλευτική στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» (Perceptions of Consulting in Financial Services). Η έκθεση κατατάσσει τις 13 εταιρείες σύμφωνα με την αναγνώρισή τους από 1 866 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι αποτελούνται από άμεσους και έμμεσους πελάτες και δυνητικούς πελάτες για χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες κατέταξαν τις εταιρείες σύμφωνα με την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξία τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντας να βαθμολογήσουν τις εταιρείες με βάση 13 υπηρεσίες, αναδεικνύοντας μία εταιρεία ως κορυφαία με βάση τη βαθμολογία σε όλες τις υπηρεσίες. Η KPMG επιλέχθηκε πρώτη για τη γενική ποιότητά της με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις εξής 13 υπηρεσίες:

 • Επιχειρηματική στρατηγική (Business strategy)
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση (Financial management)
 • Διαχείριση κινδύνων (Risk Management)
 • Κανονιστικό έργο (Regulatory-driven work)
 • Ξεπερασμένη τεχνολογία (Legacy technology)
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός (Digital transformation)
 • Άλλος (μη ψηφιακός) μετασχηματισμός (Other (non-digital) transformation)
 • Αξιοποίηση της ρομποτικής (Taking advantage of robotics)
 • Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (Taking advantage of Artificial Intelligence)
 • Δεδομένα & ανάλυση (Data & analytics)
 • Πωλήσεις & marketing (Sales & marketing)
 • Ανθρώπινο δυναμικό & διαχείριση αλλαγών (HR & change management)
 • Λειτουργική βελτίωση (Operational improvement)


Τα αποτελέσματα βασίζονται στις απαντήσεις 1 866 συμμετεχόντων σε μια έρευνα μεταξύ υψηλόβαθμων πελατών συμβουλευτικών εταιρειών και παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Perceptions of Consulting in Financial Services» που δημοσίευσε η Source Global Research. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Source και την έρευνά της μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: sourceglobalresearch.com.

KPMG badges

badges

Συνδεθείτε μαζί μας