Συνεργασίες

Η ανταλλαγή απόψεων αποτελεί προϋπόθεση για γόνιμο διάλογο στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Είμαστε ενεργά μέλη σε επιτροπές και ομάδες, οι οποίες διαμορφώνουν πολιτικές στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης.

Φορείς

Υποστηρίζουμε δράσεις φορέων που μας εμπνέουν λειτουργώντας σε σύμπνοια με τις αξίες και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Κύριες ομάδες στήριξης είναι τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι συμβολίζουν το μέλλον και οι ηλικιωμένοι, ως ένδειξη σεβασμού της δικής τους προσφοράς.