Παρουσίαση πρωτοβουλίας AdvantAge

Η KPMG στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχουν ξεκινήσει την πρωτοβουλία  “AdvantAge” που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα στο θέμα της ηλικιακής διάκρισης (ageism), μέσα από δράσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Διεξαγωγή έρευνας για τις ώριμες ηλικιακά ομάδες

Οι ώριμοι ηλικιακά εργαζόμενοι (κυρίως άνω των 50) αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ηλικιακή διάκριση αποτελεί ένα πραγματικό εμπόδιο για πολλούς, στερώντας τους την δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης και άρα πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα οι εταιρίες βιώνουν σημαντικό έλλειμα εξειδικευμένου προσωπικού.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης χαρτογραφήθηκε η αγορά εργασίας στην Ελλάδα μέσω δύο διακριτών ερευνών σε εργοδότες και στη συνέχεια σε εργαζόμενους, με συμπληρωματικές και συγκρίσιμες ερωτήσεις. 

Αντιφατικά ευρήματα, κοινές συνιστώσες

Η έρευνα, ανέδειξε αντιφατικά αποτελέσματα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ειδικότερα, σημαντικά ευρήματα αναφέρουν:

 • Το 77% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι δεν έχουν παρατηρηθεί περιστατικά ηλικιακής διάκρισης ενώ το 62% των εργαζομένων έχει παρατηρήσει σχετικά περιστατικά
 • Το 41% των εργοδοτών έχει απορρίψει εργαζόμενους στο πρώτο στάδιο επιλογής λόγω ώριμης ηλικίας
 • Το 41% των εργαζομένων από 50+ δεν αποδέχονται τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται στον χώρο εργασίας τους
 • Το 86% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι δεν παρέχεται ενισχυτική εκπαίδευση στους ηλικιακά ώριμους εργαζομένους
 • Το 81% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι το ώριμο ηλικίας δεν αποτελεί κριτήριο αποχώρησης
 • Το 89% των εργαζομένων απαντά ότι δεν δέχονται βοήθεια προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση

Προτεινόμενες ενέργειες που προκύπτουν από την έρευνα

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων
 • Εκπαίδευση και παροχή ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας μέσω των οποίων θα ενισχυθεί η συμπερίληψη των ώριμων ηλικιακών ομάδων
 • Δημιουργία οργανισμών υποστήριξης για εργαζόμενους 50+ ετών
 • Οικονομικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για πρόσληψη & διατήρηση στελεχών άνω των 45 ετών
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας για έμπειρους εργαζόμενους

Η επιτυχία του AdvantAge: προς μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία

Η υπεραξία του AdvantAge δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία. Είναι ένα βήμα προς μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία. Με τη υποστήριξη όλων μας, μπορούμε να καταστήσουμε τον χώρο εργασίας περισσότερο συμπεριληπτικό και όλοι να απολαμβάνουμε τα οφέλη της υπεραξίας που προσφέρει κάθε ηλικιακή ομάδα, συμβάλλοντας στον περιορισμό του φαινομένου.

Σχετικό περιεχόμενο

  

Συνέντευξη Δήμητρας Σπανού, Manager, People Services, KPMG στην Ελλάδα

Στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΑΘΗΝΑ 9.84», εκπομπή «Βόλτα» της Μαργαρίτας Μυτιληναίου

Πρωτοβουλία AdvantAge: Πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία

Πως αντιλαμβάνονται οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι το θέμα της ηλικιακής διάκρισης;

Συνέντευξη Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΑΘΗΝΑ 9.84», εκπομπή «Ντάμες Σπαθί», με τις Ελευθερία Κουμάντου και Ελεωνόρα Ορφανίδου

Πρωτοβουλία AdvantAge: Πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία

Πως τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια AdvantAge Days για στελέχη άνω των 50 ετών συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας;

Συνέντευξη Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΣΚΑΙ 100.3», εκπομπή «Ιστορίες με Δράκου», με την Κατερίνα Δράκου

Πρωτοβουλία AdvantAge: Πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία

AdvantAge Days: με ποιον τρόπο η KPMG απαντάει στο ageism;

Συνέντευξη Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «VOICE 102.5», με τον Γιώργο Μουχταρίδη

Πρωτοβουλία AdvantAge: Πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία

Τα σεμινάρια AdvantAge Days έρχονται να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη των εργαζομένων για αναβάθμιση δεξιοτήτων.


dimitra spanou


Δήμητρα Σπανού


Manager, People Services,

KPMG στην Ελλάδα