Προάγοντας την υπεραξία της ωριμότητας: η πρωτοβουλία AdvantAge της KPMG δίνει «πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία»

Άρθρο στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»: του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

Άρθρο στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»: του Αλκιβιάδη Σιαράβα

Η πρωτοβουλία "AdvantAge" που παρουσιάστηκε από την KPMG και υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο εργασίας, αντιμετωπίζοντας την ηλικιακή διάκριση και προωθώντας την υπεραξία των ώριμα ηλιακά εργαζομένων, προσφέροντας ταυτόχρονα οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στην κοινωνία εν γένει.

Κατά των διακρίσεων με πρόσημο ηλικιακό

Ας κάνουμε μια ξεκάθαρη και τολμηρή παραδοχή: οι ώριμοι εργαζόμενοι, κυρίως άνω των 50, συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ηλικιακή διάκριση αποτελεί ένα πραγματικό εμπόδιο για πολλούς, στερώντας τους την δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης και άρα πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία AdvantAge γεννήθηκε από την ανάγκη για αλλαγή και αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Σε συνεργασία με τον ΣΔΑΔΕ και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, η KPMG εγείρει τρανταχτά αυτή τη συζήτηση εντοπίζοντας τη μεγάλη δυσκολία επανατοποθέτησής των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και το σημαντικό έλλειμα εξειδικευμένου προσωπικού που βιώνουν οι εταιρίες, απευθυνόμενη σαφώς στην κοινότητα του HR, η οποία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιχείρησης και του εργαζόμενου.  

Αντιφατικά ευρήματα, κοινές συνιστώσες

Οι δύο διακριτές έρευνες σε εργοδότες και στη συνέχεια σε εργαζόμενους συνέβαλαν στην χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας και ανέδειξαν αντιφατικά αποτελέσματα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Παρόλο που οι περισσότεροι εργοδότες δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ηλικιακή διάκριση, το 62% των εργαζομένων ανέφερε ότι έχουν παρατηρήσει σχετικά περιστατικά. Άλλα σημαντικά ευρήματα αναφέρουν:

  • Το 41% των εργοδοτών έχει απορρίψει εργαζόμενους στο πρώτο στάδιο επιλογής λόγω ώριμης ηλικίας.
  • Το 41% των εργαζομένων από 50 + δεν αποδέχονται τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται στον χώρο εργασίας τους.
  • Το 86% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι δεν παρέχεται ενισχυτική εκπαίδευση στους ηλικιακά ώριμους εργαζομένους.
  • Το 81% των εργοδοτών υποστηρίζει ότι το ώριμο ηλικίας δεν αποτελεί κριτήριο αποχώρησης.
  • Το 89% των εργαζομένων απαντά ότι δεν δέχονται βοήθεια προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση.

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση, «κλειδιά» στην πάταξη των διακρίσεων

Η πρωτοβουλία AdvantAge δεν περιορίζεται στην αναφορά προβλημάτων, αλλά προχωρά σε δράσεις για την εξάλειψή τους, οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας Η συμβολή και η συνεισφορά του ανθρωπίνου δυναμικού στη διαδικασία αυτή, που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν αυτό το φαινόμενο, σαφώς και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κινήτρων για τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την υπεραξία των ώριμων εργαζομένων. Για τους εργαζομένους, προτείνεται εκπαίδευση και ανάδειξη προτάσεων για ασφαλιστικά και νομοθετικά ζητήματα καθώς και για προγράμματα επανατοποθέτησης και μετάβασης σε περίπτωση συνταξιοδότησης. 

Επιπλέον, κρίθηκε σημαντική η ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, η ανάδειξη εταιρικών καλών πρακτικών και η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης. Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν δράσεις για τις εταιρείες και τους εργαζομένους.  

Η επιτυχία του AdvantAge: προς την κατεύθυνση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας

Η υπεραξία του AdvantAge δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρηματική κοινότητα, αλλά επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία. Είναι ένα βήμα προς μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία. Με τη στήριξη όλων μας, μπορούμε να καταστήσουμε τον χώρο εργασίας περισσότερο συμπεριληπτικό και όλοι να απολαμβάνουμε τα οφέλη της υπεραξίας που προσφέρει κάθε ηλικιακή ομάδα, συμβάλλοντας στον περιορισμό του φαινομένου.