Η KPMG στην Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) ανησυχιών. Το ESG λειτουργεί ως έκφραση της απόδοσης μιας οργάνωσης και, στην περίπτωσή μας, υπογραμμίζει την εταιρική μας προσήλωση στις βιώσιμες και ηθικές πρακτικές. Με μια στρατηγική και υπεύθυνη προσέγγιση, προσπαθούμε να κάνουμε θετική διαφορά στην επίτευξη των στόχων μας, πιστεύοντας ακράδαντα στη δύναμη της συνεργασίας για ένα καλύτερο μέλλον. Ακολουθούμε τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ καθώς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Οι δράσεις μας καθοδηγούνται από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  1. Πλανήτης: Είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη της μηδενικού άνθρακα οικονομίας μέχρι το 2030, συμβαδίζοντας με το Διεθνές Σχέδιο μας (Our Impact Plan) της KPMG. Με διαρκή προσπάθεια να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, στοχεύουμε να προηγηθούμε σε ένα πιο πράσινο μονοπάτι, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
  2. Άνθρωποι: Στην KPMG στην Ελλάδα, είμαστε αφοσιωμένοι στην προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αντανακλώντας την κοινωνία στην οποία λειτουργούμε. Πιστεύουμε ότι με την υιοθέτηση μιας ευρείας γκάμας απόψεων και ταλέντων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δυναμική και ζωντανή εταιρεία.
  3. Ευημερία: Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές κοινότητές μας για να έχουμε θετική επίδραση στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Μέσω πρωτοβουλιών που επιστρέφουν στην κοινότητα και προωθούν πρακτικές με κοινωνικό σκοπό στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινή ζωή, στοχεύουμε να προωθήσουμε την ευδαιμονία και να βελτιώσουμε την ευημερία των γύρω μας.
  4. Εταιρική Διακυβέρνηση: Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της KPMG. Διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας σε όλα όσα κάνουμε, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες μας υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μας. Η δέσμευσή μας είναι να είμαστε η πιο αξιόπιστη και εμπιστευτική επιχειρησιακή εταιρεία υπηρεσιών.

Παίρνουμε σοβαρά τον ρόλο μας ως εταιρικός πολίτης και η KPMG στην Ελλάδα παραμένει στην πρώτη γραμμή ενδυνάμωσης των αγορών και της κοινωνίας με απτούς τρόπους.

Είμαι περήφανος που μοιράζομαι μαζί σας το “Our Impact Plan: Greece”, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις επιτεύξεις μας και τις φιλοδοξίες μας για το μέλλον στο ESG ταξίδι μας πάνω σε 4 κατηγορίες: Πλανήτης, Άνθρωποι, Ευημερία και Διακυβέρνηση.

Σε ό,τι κάνουμε, έχουμε ως οδηγό τις 10 αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς έχουμε και ενεργό ρόλο στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα εργαζόμαστε για να πετύχουμε το Net Zero το 2030, ενισχύοντας την συμπερίληψη και προάγοντας την αειφορία μέσω της συμμετοχής των ανθρώπων μας σε όλες τις δράσεις.

Υπάρχουν τόσα πολλά να κάνουμε και να αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε για να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο που εμείς ζούμε. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος και εμείς στην KPMG είμαστε σημαντικό κομμάτι αυτού.

Νικόλαος Βουνισέας
Senior Partner
KPMG στην Ελλάδα


Οι προσπάθειές μας στο πλαίσιο του ESG αντανακλούν τη δέσμευσή μας για διαφάνεια, υπευθυνότητα και δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Σας προσκαλούμε να δείτε την παρουσίαση Our Impact Plan και να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες μας. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή θα θέλατε να συνεργαστείτε μαζί μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Εξερευνήστε περισσότερα για τη δέσμευση της KPMG στην Ελλάδα για τη βιωσιμότητα και τις ηθικές πρακτικές στην ακόλουθη παρουσίαση.