Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανησυχίες καθορίζουν την συμβολή της KPMG σε ενέργειες ευαισθητοποίησης και έμπρακτης προσπάθειας για την προστασία του πλανήτη μας. Με στόχο την μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος για ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύουμε στην υιοθέτηση βιώσιμων και ηθικών πρακτικών στους εσωτερικούς μηχανισμούς της εταιρείας μας, μειώνοντας τη κατανάλωση νερού και τη χρήση χαρτιού, ενισχύοντας την χρήση ψηφιακών εργαλείων και κάνοντας χρήση ειδικών κάδων ανακύκλωσης. Ανταποκρινόμαστε καθημερινά στην περιβαλλοντική ευθύνη που έχουμε ως πολίτες, μέσω ομαδικών και ατομικών δράσεων  προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Δράσεις ευαισθητοποίησης σε στεριά και θάλασσα εκπληρώνουν την δέσμευση μας στην υλοποίηση των στόχων 14&15 Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για την ζωή στο νερό και την ζωή στη στεριά και συμβάλλουν στην ανάκαμψη της περιβαλλοντολογικής καταστροφής. 

Η αφοσίωση της KPMG σε μια διαρκή προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης επικαιροποιείται στις ESG δεσμέυσεις μας στον τομέα «πλανήτης» του “Our Impact Plan”. 

Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών

Από το 2019, η KPMG συμμετέχει στον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών, μια πρωτοβουλία του ΜΚΟ Ocean Conservancy, που συντονίζει η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) στην Ελλάδα. Μέσω της συμμετοχή της, η KPMG εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή της ως προς την προστασία του πλανήτη, δημιουργώντας ένα θετικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

csr environment
csr environment

Women for Climate

Προσφέροντας , υποστήριξη στην ελληνική αποστολή “Women for Climate: East Africa expedition” του οργανισμού AWomanCanBe.org, συμβάλλουμε στην ενίσχυση των ενεργειών γυναικείας ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης για την Κλιματική Αλλαγή και της έρευνας σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες παγκοσμίως. 

csr environment

Δεντροφύτευση με την WE4ALL

Σε συνεργασία με την ΜΚΟ, WE4ALL, η KPMG ενισχύει το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο μέσω χρηματοδοτικής υποστήριξης στην οργάνωση καθώς και μέσω δράσεων δεντροφύτευσης σε πληγείσες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Χάρη στην ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας, έχουμε συνδράμει στη φύτευση πάνω από 2.000 δέντρων από το 2021. 

csr environment
csr environment
csr environment