Φορείς

Φορείς

Στηρίζουμε θεσμούς και ΜΚΟ ενισχύοντας το πολύτιμο έργο τους

Στηρίζουμε θεσμούς και ΜΚΟ ενισχύοντας το πολύτιμο έργο τους

Υποστηρίζουμε δράσεις φορέων που μας εμπνέουν λειτουργώντας σε σύμπνοια με τις αξίες και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Κύριες ομάδες στήριξης είναι τα παιδιά και οι νέοι, οι οποίοι συμβολίζουν το μέλλον και οι ηλικιωμένοι, ως ένδειξη σεβασμού της δικής τους προσφοράς.

Φορείς