Δράσεις Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Δράσεις Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Στην KPMG εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας μας.

Στην KPMG εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία...

Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία την οποία ζούμε και εργαζόμαστε, έχοντας σε ισορροπία το νου και την καρδιά μας, κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας μας, οι οποίες διέπουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας.  

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι, οι πελάτες και οι κοινότητες μας φτάνουν στο αποκορύφωμα των δυνατοτήτων τους έχοντας τη γνώση ότι όταν συντονίζονται οι δεξιότητες μας, η εμπειρία, το κίνητρο και το πάθος μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς μας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες, άνθρωποι, περιβάλλον, κοινότητα και δια βίου μάθηση, και στοχεύουμε στις εξής ομάδες, στα παιδιά και στους φοιτητές καθώς συμβολίζουν το μέλλον, στην κοινότητα των επαγγελματιών της KPMG, καθώς συμβολίζουν το παρόν και στους ηλικιωμένους, ως ένδειξη σεβασμού και επιστροφής στήριξης στις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε.

Οι  δράσεις μας εναρμονίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και για την υλοποίησή τους έχουμε συνάψει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, ενώ παράλληλα παίρνουμε ενεργό ρόλο στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχοντας σε συνέδρια και επιτροπές.

Συνδεθείτε μαζί μας