Listayhtiöt ja muut suuryhtiöt

Listayhtiöt ja muut suuryhtiöt

Asiantuntijuutta, luotettavuutta ja näkemyksiä, joilla on merkitystä.

Asiantuntijuutta, luotettavuutta ja näkemyksiä, joilla on merkitystä.

Lähtökohtanamme on aina asiakkaan liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien ymmärtäminen

Kansainvälisten konsernien ja muiden suuryritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, kun markkinat laajentuvat uusille alueille ja kilpailu kiristyy. Toimialojen rajat hämärtyvät ja uudet teknologiat haastavat entiset. Paineet prosessien tehokkuuden parantamiseen ja kustannusten hallintaan kasvavat, jolloin muun muassa erilaiset palvelukeskusratkaisut yleistyvät.

Julkisten yhtiöiden osalta sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset sekä viranomaisten ja lainsäätäjien vaatimukset yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja raportointia kohtaan kasvavat ja monimutkaistuvat. Tilintarkastuksessa keskeisin tavoitteemme on varmistaa, että yrityksen pääomamarkkinoille ja muille sidosryhmilleen antama taloudellinen informaatio täyttää kaikki luotettavuudelle ja läpinäkyvyydelle asetetut vaatimukset.

Lähtökohtanamme on aina asiakkaan liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien ymmärtäminen. Vahva kokemuksemme eri toimialoja edustavien kansainvälisten ja kotimaisten konsernien, listayhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta, globaali verkostomme ja asiantuntijoidemme vahva henkilökohtainen sitoutuminen takaavat, että voimme toimia yrityksenne luotettuna keskustelukumppanina toimintaanne ja sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hyödynnämme maailmanlaajuisesti yhtenäistä tarkastusmetodologiaa ja työtämme ohjaavia järjestelmiä sekä datan ja analytiikan suomia mahdollisuuksia. Käytössämme on aina ajantasaisin tieto muun muassa listayhtiöiden raportointivaatimuksista, kuten IFRS-standardeista, tulkinnoista ja käytännön soveltamisesta.

Jatkuva ja säännöllinen yhteydenpito ja vuoropuhelu asiakkaan talous- ja rahoitushallinnon, johdon, tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kanssa lisää ymmärrystämme asiakkaan liiketoiminnasta, vahvistaa työmme laatua ja tuottaa asiakkaalle lisäarvoa läpi vuoden. Raportoimme selkeästi ja tuomme yhteisiin tapaamisiin uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia, joilla on merkitystä.

Tilintarkastuksen lisäksi voimme auttaa myös muussa lainsäädännön edellyttämässä raportoinnissa ja varmentamisessa, kuten listautumisissa tai muissa pääomamarkkinatransaktioissa tai vaikkapa vastuullisuusraportointiin liittyen.

Ota yhteyttä