Varmennuspalvelut

Varmennuspalvelut

Riippumatonta näkökulmaa ja lisää läpinäkyvyyttä raportointiin, prosesseihin ja järjestelmiin sekä tukea riskienhallintaan.

Läpinäkyvyyttä raportointiin, prosesseihin ja järjestelmiin sekä tukea riskienhallintaan.

Riippumatonta näkökulmaa ja lisää läpinäkyvyyttä

Liiketoimintapäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia yrityksen ja sen sidosryhmien toimintaan. Päätösten taustalle tarvitaan luotettavaa ja täsmällistä tietoa yrityksen toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Myös tietojen tuottamiseen käytettävien järjestelmien ja prosessien tulee toimia luotettavasti ja keskeytyksettä. Lisäksi organisaation on arvioitava riskejään säännöllisesti ja kattavasti. 

Riippumattomien asiantuntijoiden toteuttamat arvioinnit ja antamat vahvistus- ja varmennuslausunnot lisäävät organisaation uskottavuutta ja tuovat läpinäkyvyyttä organisaation raportointiin, prosesseihin ja valvonnan riittävyyteen ja toimivuuteen.

Varmennuspalvelumme toimivat yhtiön perinteisen tilinpäätöstarkastuksen rinnalla. Pureudumme muun muassa tilinpäätöslukujen taustoihin ja syihin tuoden yhtiön johdolle sekä omistajille varmuuden ja läpinäkyvyyttä organisaation tilinpäätöksessään esittämien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotamme arviointitietoa raportointiprosessien ja valvonnan riittävyydestä ja niiden toimivuudesta. Arvioimme ja varmennamme myös muiden liiketoiminnan arvonmuodostustekijöiden kuten hallinnon, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja suorituskykymittareiden toimintaa.

Varmennuspalvelumme vastaavat myös kattavasti regulaation tuomiin haasteisiin. Vahvat tekniset valmiudet ja toimialakokemuksemme takaavat laaja-alaisen palvelutarjonnan kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille.


Palvelumme

 

 • Tilintarkastukseen liittyvät varmennuslausunnot
 • Rahoitusinstrumentteihin ja sijoitustoimintaan liittyvän informaation varmentaminen
 • IFRS-tilinpäätöksiin ja raportointiin liittyvät varmennuspalvelut
 • Viranomaissääntelyyn liittyvät varmennuspalvelut
 • Sisäinen tarkastus
 • Liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja toiminnan varmentaminen 
 • Kontrollitilanteen kartoittaminen ja varmentaminen
 • Yritysvastuuraportoinnin varmennuspalvelut
 • Tietoturvaan ja IT-toimintoihin liittyvät varmennuspalvelut
 • Aktuaaripalvelut 
 • Julkiseen sektoriin ja EU-tukiin liittyvät varmennuspalvelut
 • Verotukseen liittyvät varmennuspalvelut
 • Treasury- ja rahoitusprosessien sekä sijoituspolitiikan noudattamisen varmentaminen 
 • Budjetointiin ja keskeisten tulo-/menovirtojen ennustamisprosessiin liittyvä varmentaminen

Ota yhteyttä