• 1000

Autamme yritystäsi pääomamarkkinajärjestelyissä huomioiden jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön

Pääomamarkkinajärjestelyt ovat usein monimutkaisia ja vaativat lisäksi syvällistä ymmärrystä pääomamarkkinoista sekä niihin kohdistuvasta kattavasta sääntelystä.

Yritykselle kulloinkin sopivien rahoitusvaihtoehtojen valikoima on laaja. Optimaalisen rahoituskokonaisuuden valinta on hyvin tärkeä yrityksen strategian ja liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen kannalta. Pääomamarkkinajärjestelyssä onnistutaan rahoituskysymysten lisäksi tunnistamalla optimaalinen ajankohta, ymmärtämällä sääntelyn vaikutukset ja toteuttamalla järjestely oikea-aikaisesti. Lisäksi sujuva yhteistyö eri kumppanien kanssa läpi prosessin on ensiarvoisen tärkeää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Autamme yritystäsi pääomamarkkinajärjestelyissä huomioiden jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön sekä sitä ohjaavan sääntelyn muutokset. Toimimme yrityksen kumppanina erilaisissa pääomamarkkinoiden järjestelyissä kuten listautumisissa, joukkovelkakirjalainaohjelmissa, eri pääomanhankintajärjestelyissä, monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä julkisissa ostotarjouksissa.

Pääomamarkkinajärjestelyihin liittyviä palveluitamme

Neuvomme yritystäsi kokonaisvaltaisesti sekä tarjoamme yrityksesi tarpeisiin soveltuvan kokonaispalvelun yhdistämällä eri osaamisalueiden asiantuntemustamme.
 
Pääomamarkkinamarkkinajärjestelyihin liittyviä palveluja ovat muun muassa: 
 • Projektin kokonaisjohtaminen ja taloudellinen neuvonanto
 • Järjestelyjen verotuksellinen ja juridinen strukturointi
 • Toimiminen First North -hyväksyttynä neuvonantajana
 • Listautumisvalmiusselvitykset (IPO readiness) ja monipuoliset Due diligence -palvelut (esim. taloudellinen, juridinen, vero, kaupallinen ja cyber)
 • IFRS- ja US GAAP -konversioprojektit ja niiden hallinta, uusien IFRS-standardien ja standardimuutosten käyttöönotto
 • Erilaiset järjestelyihin liittyvät lausunnot (Fairness opinionit, Comfort Letterit, Working Capital statementit) sekä niihin liittyvä neuvonta
 • Listautumisesitteen laadinnassa avustaminen
 • Juridiset neuvonantopalvelut kuten viranomaisasiat ja pääomajärjestelyn juridiikka
 • Kannustinjärjestelmien luominen
 • ·Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset
 • Kaupalliset esiselvitykset ja markkinatutkimukset
 • Järjestelyyn liittyvä veroneuvonta
 • Tietoturvaan liittyvät kysymykset
 • Pääomarakenteisiin ja rahoitusratkaisuihin liittyvä neuvonanto (Capital Advisory)

Autamme yritystäsi löytämään optimaalisen pääomamarkkinajärjestelyn, joka luo kestävää arvoa sidosryhmille.

Miksi KPMG?

 • Asiantuntijoillamme on syvällinen osaaminen pääomamarkkinoista ja monimutkaisista pääomamarkkinajärjestelyistä. Kokeneista asiantuntijoistamme löytyy osaava tiimi haasteellisimpiinkin pääomamarkkinajärjestelyihin.
 • Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä kokonaisratkaisuja. 
 • Toimimme neuvonantajana prosessin eri vaiheissa säästäen yrityksen johdon aikaa. Toimimme myös yrityksen hallituksen keskustelukumppanina.
 • Asiantuntijamme tuntevat pääomamarkkinoihin liittyvän kattavan sääntelyn sekä viimeisimmät muutokset. Huomioimme myös kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat.

Teemme tiivistä yhteistyötä KPMG:n kansainvälisen verkoston kokeneiden asiantuntijoiden kanssa. Meillä on myös laajat suhteet eri toimijoihin sekä sidosryhmiin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.