Ari Engblom

Partner, lakipalveluiden johtaja (KPMG Law)

KPMG Suomi

Ari on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 1998 lähtien vero- ja yhtiöoikeudellisena asiantuntijana. Hän johtaa KPMG:llä lakipalveluitamme. Hänet tunnetaan KPMG:llä ja asiakaskunnassamme uusien ja innovatiivisten ratkaisumallien kehittäjänä.

Ari on pitkän työuransa aikana kerännyt kokemusta monilta yritysjuridiikan osa-alueilta, joten hänellä on vahva osaaminen liikejuridiikan, verotuksen ja kirjanpito-oikeudellisten kysymysten yhteensovittamisesta, henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä sekä rahoitus- ja yritystaloudesta.

Ari suunnittelee asiakkailleen verotehokkaita toimintamalleja, omistusrakenteita ja yritysjärjestelyjä sekä neuvoo monipuolisesti yritysten ja omistajien verotukseen liittyvissä asioissa ja muissa toistuvaisluonteisissa vero- ja lakikysymyksissä.

  • Lakipalvelut
  • Veropalvelut
  • Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu

  • Oikeustieteiden kandidaatti, Turun yliopisto

  • Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ)

  • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

  • Lakimiesliiton jäsen

  • Suomen Yhtiöoikeusyhdistys ry, Suomen Veroasiantuntijat Ry, Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n asiantuntijapoolin jäsen.