Arvonmääritys

Arvonmääritys

Autamme liiketoiminnan tai omaisuuserän käyvän arvon määrittämisessä.

Autamme liiketoiminnan tai yksittäisen omaisuuserän käyvän arvon määrittämisessä.

Asiantunteva ja perusteltu näkemys arvosta on tärkeä lähtökohta yrityksen eri kehitysvaiheissa

Käypää arvostusta tarvitaan yrityksen eri kehitysvaiheissa ja tyypillisesti yrityskaupan tai yritysjärjestelyn yhteydessä.

Arvonmääritys voi viedä keskustelua rakentavasti eteenpäin, kun pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Minkä arvoinen liiketoimintaideani on sijoittajan näkökulmasta?
 • Minkä arvoinen omistukseni yhtiössä on?
 • Mikä on aineettoman omaisuuden tai yksittäisen omaisuuserän käypä arvo
 • Kuinka paljon maksaa liiketoimintani laajentaminen, jos ostan yrityksen tai liiketoiminnan X?
 • Kuinka hankkimani yrityksen kauppahinta aktivoidaan taseeseen IFRS-raportointia varten?
 • Miten mallintaa tulevaisuuden tulos, tase ja kassavirta?
 • Kuinka suuri veroseuraamus järjestelystä syntyy?
 • Mikä on markkinaehtoinen ja hyväksyttävä korko ja sijoituksen muoto antamalleni tytäryhtiölainalle?

Autamme yrityksiä, sijoittajia, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä liiketoiminnan tai yksittäisen omaisuuserän käyvän arvon määrittämisessä. 

Autamme erilaisissa arvonmääritystilanteissa

Alla on mainittu tyypillisiä tilanteita, joissa arvomääritystä tarvitaan:
 • Yrityksen tai liiketoiminnan osto tai myynti
 • Muut yritysjärjestelytilanteet
 • Kannattavan investointipäätöksen tekeminen ja taloudellinen mallintaminen
 • Raportointi omistajia, tilinpäätöstä tai viranomaisia, esimerkiksi verottajaa varten
 • Sukupolvenvaihdos tai muutokset omistuksessa
 • Mahdolliset omistusjärjestelyjä koskevat riitatilanteet 
 • IFRS 3:n mukainen kauppahinnan allokointi (purchase price allocation, PPA) osake- tai liiketoimintakaupassa

Arvonmäärityspalvelumme

 • Yrityksen, liiketoiminnan tai yksittäisen omaisuuserän (aineeton omaisuus, käyttöomaisuus, varasto) arvonmääritys
 • Rahoitusjärjestelyt
 • Tilinpäätösliitännäiset arvonmääritykset (mm. IFRS:n mukainen kauppahinnan kohdistaminen)
 • Taloudellinen mallinnus
 • Fairness opinion -lausunnot ja riippumaton neuvonanto yritysjohdolle ja hallitukselle
 • Verotukseen liittyvät arvonmääritykset sekä taloudellinen analyysi
 • Arvonmääritykset riitatilanteissa ja asiantuntijatodistajana toimiminen
 • Johdon kannustinjärjestelmät
 • Konsernin sisäiset rahoitustransaktiot

Arvonmäärityksen tekeminen vie keskustelua rakentavasti eteenpäin

Voimme olla apunanne arvonmäärityksiin liittyvissä kysymyksissä – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin globaalia asiantuntijaverkostoamme hyödyntäen.

Asiantuntijoitamme ohjaa riippumattomuus ja objektiivisuus sekä fokus asiakkaan liiketoimintadynamiikkaan. Asiantuntijoidemme syvällinen osaaminen ja laaja käytännön kokemus tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa sen kaikissa vaiheissa.