Uusien IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen analysointi on tärkeää tehdä ajoissa, sillä niihin valmistautuminen voi edellyttää toimenpiteitä jo ennen muutosten voimaantuloa esimerkiksi sopimusten solmimisen tai järjestelmien valintojen yhteydessä.

Kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden lisäksi tilinpäätöksen esittämistä koskevat säännökset kehittyvät.

Yritysten ei useimmiten kannata hankkia kaikkea tarvittavaa tietämystä itse, vaan turvautua kokeneen ja asiantuntevan ammattilaisen apuun.

Toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajana muutosten seurannassa ja uusien vaatimusten käyttöönottamisessa. Tarjoamme palveluja sekä IFRS-raportoijille että yrityksille, jotka harkitsevat IFRS-raportointiin siirtymistä tai ovat käynnistämässä IFRS-konversioprojektia. 

Onnistuneessa IFRS-standardien käyttöönotossa osataan kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan

Onnistuneessa IFRS-standardien käyttöönotossa esitetään oikeat kysymykset oikeaan aikaan.
 • Mitä mahdollisuuksia muutos tuo?
 • Mitä meidän pitää tehdä nyt?
 • Mitä järjestelmille pitää tehdä ja missä vaiheessa? 
 • Pitääkö vanhoja sopimuksia neuvotella uudestaan?

Autamme tunnistamaan kullekin yritykselle keskeiset kysymykset ja reagoimaan tuleviin muutoksiin ajoissa.

IFRS-palvelumme

 • IFRS-seurantapalvelut (vuosittainen standardien muutosten seuranta, IFRS Update)
 • IFRS-konversiot (siirtyminen IFRS-raportointiin)
 • Vaikuttavuusanalyysit (IFRS:ään siirtyminen, yksittäisen uuden standardin vaikutukset)
 • Yksittäisen uuden IFRS-standardin käyttöönotot
 • Avustaminen ESEF/XBRL-haasteissa
 • Hankintamenolaskelmat ja arvonalentumistestaukset
 • Tilinpäätösten laadun parantaminen nykyisten standardien puitteissa
 • Tilinpäätösten varmentaminen
 • ESEF-raportoinnin varmentaminen
 • Hetkelliset resurssiavut poikkeustilanteissa
 • Prosessien kehitystehtävät
 • US GAAP:n liittyvien haasteiden ratkaiseminen

Tutustu näkemyksiimme

Seuraamme KPMG:llä tiiviisti standardien kehitystyötä ja selvitämme, miten muutokset vaikuttavat juuri teidän yrityksenne raportointiin.

Uusi IFRSview 2020 on ilmestynyt

Oheisessa julkaisussa käsitellään IFRS-raportointiin liittyviä ajankohtaisia aiheita. Julkaisu on nimeltään IFRSview 2020 Navigointia sumusta selville vesille, mikä heijastaa IFRS-raportoinnin kehitystyön tilannetta.

IASB on, saatuaan päätökseen viime vuosien merkittävät standardien kehityshankkeet, siirtänyt painopisteen esittämisasioihin ja olemassa olevan IFRS-säätelyn kehittämiseen. 

IFRSview 2020 -julkaisu pureutuu muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • tilinpäätösraportointiin liittyvän viestinnän parantaminen 
 • vuokrasopimusten, rahoitusinstrumenttien ja myyntituottojen arvostaminen ja kirjaaminen 
 • myyntituottojen kirjaamiseen ja vuokrasopimusten kirjanpidollista käsittelystä annetut keskeiset agendapäätökset  
 • Covid-19:n vaikutukset tilinpäätösraportointiin  
 • tulevat muutokset vakuutussopimusten raportointivaatimuksiin.

Artikkeleissa käsitellään lisäksi ESEFin käyttöönotossa huomioitavia näkökohtia  ja luodaan katsaus IFRS-tilinpäätökseen hallituksen ja tarkastusvaliokunnan näkökulmasta.