IFRS 16 - Vuokrasopimukset

IFRS 16 - Vuokrasopimukset

Tehostetaan IFRS 16:n käyttöönottoa varmistamalla, että standardin vaatimukset tulevat huomioiduksi ajoissa.

Varmistetaan, että standardin vaatimukset tulevat huomioiduksi ajoissa.

Mikä muuttuu?

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi muuttaa vuokrasopimusten käsittelyä kirjanpidossa ja raportoinnissa. IFRS 16 tuo vuokrasopimukset taseeseen. Standardi tulee voimaan 1.1.2019.

Suurimmat muutokset koskevat vuokralle ottajia liittyen nykyisiin operatiivisiin vuokrasopimuksiin, koska sopimuksia merkitään jatkossa taseeseen. Vuokralle ottajilta poistuu vuokrasopimusten luokittelu rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Vuokralle antajilla tämä jaottelu säilyy edelleen.

Näissä autamme

Tulkintakysymykset
Avustamme IFRS 16 -standardin soveltamisessa muun muassa erilaisissa tulkintakysymyksissä, esittämistapaa koskevissa kysymyksissä ja informaation oikeellisuuden varmistamisessa.


Käyttöönottoprojektit

IFRS 16 -standardin käyttöönottoprojekti sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet:

  • Vuokrasopimusten kartoitus ja analysointi
  • Vaikutusten arviointi ja laskennan sekä mahdollisten käyttöönottovaihtoehtojen analysointi
  • Järjestelmävaihtoehtojen arviointi
  • Järjestelmäntuottamien tietojen oikeellisuuden arviointi
  • Raportointiin ja prosesseihin tarvittavien muutosten kartoitus
  • Koulutus


IFRS 16 -analysointityökalu sopimusanalyyseissä
Sopimusanalyyseissä voidaan käyttää kehittämäämme IFRS 16 -analyysityökalua, joka toimii samalla dokumentointivälineenä. Tuomme projekteissa esille mahdollisia kehityskohteita ja kerromme uusista IFRS 16-standardin tulkinnoista.

KPMG:n IFRS-tiimillä on laaja kokemus erilaisten IFRS-projektien läpiviennistä jo vuodesta 2002 alkaen. IFRS 16 -standardia käsitellään laajasti KPMG:n IFRS-ryhmän kirjoittamassa IFRS – käytännön käsikirjan uudessa painoksessa.