IFRS 15 - Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 - Myyntituotot asiakassopimuksista

Uudet tuloutusperiaatteet on otettava prosesseihin pysyvästi mukaan.

Uudet tuloutusperiaatteet on otettava prosesseihin pysyvästi mukaan.

IFRS 15 ei ole kertaharjoitus

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi sisältää ohjeistuksen asiakassopimuksista johtuvien myyntituottojen käsittelystä kirjanpidossa ja raportoinnissa.

Standardi sisältää viisivaiheisen mallin myyntituottojen kirjaamiseen asiakassopimuksista, jota yritysten kaikilla toimialoilla tulee soveltaa. Standardi tuli voimaan 1.1.2018.

Myynti on yhtiön tulevaisuudelle ratkaiseva elementti. Onkin tärkeää, että myynnistä vastaavilla henkilöillä on ymmärrys siitä, millaiset elementit asiakassopimuksissa voivat vaikuttaa myynnin tuloutukseen.

Näissä autamme

Tulkintakysymykset

Autamme IFRS 15:n soveltamiseen liittyvissä tulkintakysymyksissä, esittämistapaa koskevissa kysymyksissä ja informaation oikeellisuuden varmistamisessa.

Käyttöönotto

IFRS 15 -standardin käyttöönottoprojekti sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet:

  • Yrityksen nykyisen myyntituottojen tuloutuskäytännön ja IFRS 15 -standardin mukaisen myyntituottojen kirjaamiskäytännön välisten erojen tunnistaminen sisältäen erilaisten myyntisopimusten kartoituksen ja analysoinnin
  • Erojen vaikutusten määrittäminen sekä avustaminen siirtymävaihtoehtojen valinnassa
  • Raportointiin ja prosesseihin tarvittavien muutosten selvittäminen
  • Kouluttaminen

IFRS 15 -analysointityökalu sopimusanalyyseissä

Sopimusanalyyseissä voidaan hyödyntää kehittämäämme IFRS 15-analysointityökalua, joka toimii samalla dokumentointivälineenä.

Tuomme projekteissa esille mahdollisia kehityskohteita ja kerromme uusista IFRS 15 -standardin tulkinnoista. KPMG:n IFRS-tiimillä on laaja kokemus erilaisten IFRS-projektien läpiviennistä jo vuodesta 2002 alkaen. IFRS 15 -standardia käsitellään laajasti KPMG:n IFRS-ryhmän kirjoittamassa IFRS – käytännön käsikirjan uudessa painoksessa.