IFRS 17 - Vakuutussopimukset

IFRS 17 - Vakuutussopimukset

IFRS 17 yhdenmukaistaa vakuutussopimusten käsittelyn.

IFRS 17 yhdenmukaistaa vakuutussopimusten käsittelyn.

Lisää vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä

Vakuutusyhtiöiden taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta halutaan saada vertailukelpoisempaa ja läpinäkyvämpää tietoa. 

IFRS 17 Vakuutussopimukset –standardia sovelletaan tilinpäätöksessä vakuutussopimuksille, joihin sisältyy merkittävää vakuutusriskiä ja sijoitussopimuksille, joihin sisältyy oikeuksia harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä. IFRS 17 –standardi tulee voimaan 1.1.2021. 

Standardin tavoitteena on harmonisoida soveltamisen kohteena olevien sopimusten arvostaminen ja tilinpäätösraportointi. Esimerkiksi vakuutusvelan arvostuksessa tällä hetkellä sovellettava IFRS 4 –standardi sallii kansallista variointia, mikä tekee vakuutusyhtiöiden kansainvälisen vertailun haastavaksi IFRS–tilinpäätösinformaation perusteella. 

 

Näissä autamme

  • IFRS 17:n käyttöönoton vaikutusten arviointi; vaikutukset kirjanpitoon, laskentaan, liitetietoihin, tietojärjestelmiin, sopimuksiin ja liiketoimintaan
  • Käyttöönottoprojektin suunnittelun ja toteutuksen tuki
  • Avustaminen IFRS 17 –liitetietomallin laatimisessa sekä laskentaohjeistusten päivittämisessä
  • Avustaminen tilikarttaan, raportointiin ja järjestelmiin tarvittavien muutosten toteuttamisessa
  • IFRS 17 –aiheiset koulutukset

Toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajina IFRS-standardien muutosten seurannassa ja uusien vaatimusten käyttöönottamisessa. IFRS 17 –asiantuntijoiden joukkomme koostuu IFRS-tilinpäätösasiantuntijoista, vakuutusmatemaatikoista ja ICT-asiantuntijoista. Työskentelemme yhdessä KPMG:n kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja hyödynnämme KPMG:n Accounting Change Tools -työkaluja sekä KPMG:n globaaleja IFRS 17 –julkaisuja.

KPMG on kehittänyt Suomesssa oman työkalun henkivakuutussopimusten mittaamiseen, jolla voidaan mallintaa sopimuksista syntyviä tulevaisuuden kassavirtoja asiakkaan sopimusdatan perusteella. Työkalu vastaa tarpeeseen mallintaa sopimuksia yleisellä Building Block Approach -menetelmällä, jolla arvioidaan sopimuksista syntyvää palvelumarginaalia (Contractual service margin, CSM).