Nykypäivän maailmassa data lisääntyy valtavaa vauhtia digiverkoissa ja järjestelmissä. Tietovuoren louhintaan tilintarkastuksen yhteydessä tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, joilla tunnistetaan tilintarkastusriskit sekä erotetaan poikkeamat ja muut poikkeukselliset erät, joihin tarkastus keskitetään. 

Nousevat teknologiat, kuten lohkoketju eli blockchain, pilvipalvelut ja koneoppiminen muuttavat tapaa, jolla tilintarkastus suoritetaan, parantaen samalla tarkastuksen laatua. Teknologian avulla voidaan saavuttaa jatkuvasti verkostoituneempi talouselämän ekosysteemi, jossa tietoa on saatavilla aiempaa nopeammin ja jossa päivitykset ovat reaaliaikaisia.

Lohkoketjussa on todellista potentiaalia kasvattaa käyttäjän luottamusta dataan. Pilvipalvelut mahdollistavat tilintarkastuksen keskittämisen ja kvanttilaskennan avulla voidaan käydä läpi valtavia tilintarkastusaineistoja. Robotiikka voi tarjota kattavampaa ja yksityiskohtaisempaa raportointia, parempaa läpinäkyvyyttä ja syvyyttä tilintarkastuksen vaiheisiin sekä syvempää näkemystä yrityksen riskeihin ja kontrolleihin.

Nousevat teknologiat kuten lohkoketju eli blockchain, pilvi ja koneoppiminen tulevat muuttamaan tapaa, jolla tilintarkastus suoritetaan, parantaen samalla tilintarkastuksen laatua.

Nousevat teknologiat KPMG-verkoston tilintarkastuspalveluissa

KPMG investoi jatkuvasti teknologiaan, joka mahdollistaa tilintarkastuksen laadun parantamisen entisestäänkin, kasvattaa luottamusta taloudelliseen raportointiin ja vahvistaa pääomamarkkinoita. Verkoston jäsenyritysten kautta ja globaalien strategisten investointien avulla, pilotoimme uusia teknologioita, jotka nostavat tilintarkastuksen laadullista rimaa. Niiden avulla pystytään paljastamaan aikaisemmin näkymättömiä riskejä ja nostamaan poikkeavuuksia esiin entistä tehokkaammin sekä tarjoamaan asiakkaillemme uudenlaista näkemystä heidän liiketoiminnastaan.

Osana tavoitettamme luoda yhdenmukaisuutta tilintarkastuksessamme läpi kansainvälisen verkostomme, teemme yhteistyötä asiakkaidemme teknologiapäättäjien kanssa löytääksemme ja ottaaksemme käyttöön kyvykkyyksiä, joista on hyötyä kaikille verkostoon kuuluville yrityksille. Käytössämme on tiukkaan arviointiin pohjautuva globaali prosessi, jonka avulla pystymme tukemaan tilintarkastusinnovaatioita globaalisti. 

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, kuinka hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin liiketoimintanne tukemisessa.