Lohkoketjun vaikutukset tilintarkastukseen

Nykyään kaikki puhuvat lohkoketjusta. Mitä se tarkoittaa tilintarkastuksessa? Vähentääkö muuttumattoman, vahvistetun tiedon tarjolla olo tilintarkastuksen tarvetta vai muuttaako se vain tilintarkastajan vastuiden fokusta?

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on teknologia, joka pystyy tarjoamaan reaaliaikaisen, pysyvän ja muuttumattoman vahvistuksen taloudellisiin ja operationaalisiin tapahtumiin. Lohkoketju on jaettu, digitaalinen transaktioiden tai taloudellista arvoa sisältävien tietojen rekisteri. Se on kuin hajautettu, jaettu tilikirja, jossa transaktiot jaetaan ja kopioidaan reaaliaikaisesti kaikissa ketjuun kuuluvissa tietokoneissa sijainnista riippumatta. Näin muodostuu todennettava ja riippumaton tiedon rekisteri.

Transaktiot tallennetaan "lohkoihin", jotka muodostavat katkeamattoman "ketjun". Jokainen lohko varustetaan aikaleimalla. Lohkoa todentavat jatkuvasti sitä edeltävä ja sitä seuraava lohko. Tämän ketjutetun rakenteen ansiosta virtuaalinen tilikirja on pysyvä, eikä sitä käytännössä pysty jälkikäteen muuttamaan, koska tapahtumien digitaalisessa hyväksymisessä täytyy käyttää sekä julkista että yksityistä salaustekniikkaa.

Mikäli yritys ylläpitää omaa lohkoketjua taloudellisten tai operationaalisten transaktioiden tallentamiseen, lohkoketju on yksityinen. Silloin yritys pystyy kirjoittamaan oman lohkoketjukoodinsa ja kontrolloimaan pääsyoikeutta siihen.

Rakenteensa ansiosta virtuaalinen tilikirja on pysyvä eikä sitä käytännössä pysty jälkikäteen muuttamaan, koska tapahtumien digitaalisessa hyväksynnässä käytetään sekä julkista että yksityistä salaustekniikkaa.

Miten lohkoketju vaikuttaa tilintarkastukseen?

Lohkoketjuteknologia tulee vaikuttamaan tilintarkastukseen. Se ja muut hajautetut rekisteröintitekniikat voivat oikein suunniteltuina tuottaa pysyvän ja muuttumattoman transaktiorekisterin. Näillä teknologioilla on suuri potentiaali kasvattaa käyttäjien luottamusta ja uskoa dataan.

Yrityksen johdon rooli lohkoketjupohjaisen rekisterin käyttöönottoon liittyvien älykkäiden sopimusten kehittämisessä on tärkeä. Johdon pitäisi myös vastata käytön sääntelystä, samoin kuin mahdollisista muutoksista ja päivityksistä.

Huolimatta siitä, mitä järjestelmää taloudelliseen raportointiin käytetään, tilintarkastuksessa tarkastajan on hankittava tarvittava evidenssi tiliotteiden sisällöstä tileineen ja tilitapahtumineen. Lohkoketjuteknologioiden taloudelliseen raportointikäyttöön liittyy vielä pohdittavia kysymyksiä, kuten:

 • merkityksellisten lohkoketjujen tunnistaminen
 • käytettävien lohkoketjujen luotettavuus, johon vaikuttavat monet tekijät, kuten:
  • transaktioiden kompleksisuus ja tallentamiseen käytettyjen lohkojen virheettömyys
  • metodit, joita käytetään yhteisessä hyväksynnässä
  • muutosjohtamisen hallinta
  • lohkoketjun käyttöoikeudet, luvattomien tai epäasiallisten käyttäjien estäminen
  • lohkoketjun ja taloudelliseen raportointiin käytettävien muiden järjestelmien välinen käyttöliittymä

Perinteisen kahdenkertaisen kirjanpidon tilalle voidaan nostaa "kolminkertainen" kirjanpito. Silloin lohkoketjun avulla saadaan transaktiotasolla vahvistus vastapuolelta tiedon oikeellisuudesta. Lohkoketjun avulla pystytään kasvattamaan luotettavuutta ja skaalautuvuutta ja näin lisäämään luottamusta taloudelliseen raportointiin ja raportointijärjestelmiin yleisesti.

Mitä seuraavaksi?

Jotta lohkoketjun merkitys kasvaisi, yritysten tulisi ottaa se käyttöön laajemmin. Yritysten pitäisi mahdollisesti myös olla valmiita jakamaan nykyistä enemmän tietoa. Jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka yrityksissä koetaan tämä tarvittava läpinäkyvyyden taso.

Kehittyneempien teknologioiden, kuten juuri lohkoketjun, käyttämiseen liittyvien etujen yleiseen ymmärtämiseen ja toisaalta niiden käytön monitorointiin tarvittaisiin eri tahojen välistä keskustelua usein ja jatkuvasti. Keskustelua olisi hyvä käydä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla sääntelijöiden, käyttäjien, valvojien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen välillä.

Lyhyesti voi todeta lohkoketjun tarjoavan kiehtovaa potentiaalia tilintarkastusalalle. KPMG osallistuu aktiivisesti keskusteluun niin asiakkaiden, valvojien, kuin muidenkin sidosryhmien kanssa lohkoketjuteknologian kehittyessä.

 

Miten lohkoketju voi vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun?

Lohkoketju voi potentiaalisesti tarjota muuttumattoman ja paikkansapitävän rekisterin sekä taloudellisista että operationaalisista transaktioista. Mikäli tilintarkastajilla on pääsy lohkoketjuun ja sen luotettavuus on varmistettu, voi lohkoketjun käyttö tukea tilintarkastuksen laatua.

Jatkuva pääsy ketjuun voi myös tuoda reaaliaikaisen tilintarkastuksen ja jatkuvan varmistuksen lähemmäksi toteutumista. Yritykset voivat esimerkiksi ylläpitää valvontaympäristöä talousjärjestelmiensä ympärillä tarkkailemalla lohkoketjua jatkuvasti ja tunnistamalla tilanteet, joissa kontrollit yritetään kiertää.

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, kuinka hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin liiketoimintanne tukemisessa.