Mitä NLP tarkoittaa?

Luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmä (Natural language processing, NLP) on tietokonetieteen ja tekoälyn alue, jonka tavoitteena on se, että tietokoneet pystyisivät käsittelemään suuria määriä luonnollisen (eli ihmisten) kielen dataa.

Laajemman NLP:n käytön avulla voitaisiin merkittävästi tehostaa tilintarkastusta, koska sen avulla tarkastajat pystyisivät analysoimaan järjestämätöntä dataa. Järjestettyä dataa – jota löytyy laskentataulukoista ja tilikirjoista – voidaan jo nyt analysoida kattavasti käyttäen data-analytiikka- tai automatisaatiokyvykkyyksiä. Silti yli 80% datasta on nykyään järjestämättömässä muodossa, kuten sopimuksissa, sähköposteissa, PDF-tiedostoissa ja muissa dokumenteissa. Tärkeää onkin kehittää digitaalisia assistentteja, jotka pystyvät lukemaan tätä dataa ja tunnistamaan siitä tärkeät tiedot. Esimerkkinä botti, joka analysoi tietyn järjestämättömän datan paikkansapitävyyttä. NLP:n opettaminen sähköpostien lukemiseen on toinen esimerkki. Hyödyntämällä älykkäiden koneiden prosessointivoimaa, pystymme käyttämään korrelaatioteoriaa datan louhimiseen järjestämättömistä lähteistä.

NLP:n hyödyt

Kun uusi teknologia on ohjeistettu etsimään tarkastajan haluamaa tietoa, NLP pystyy lukemaan sähköposteja ja muita dokumentteja etsiessään ja tunnistaessaan tietoa. Voidaan hyödyntää myös optisten merkkien tunnistamisteknologiaa, joka pystyy "lukemaan" esimerkiksi PDF-dokumentteja. Ihmisen ja teknologian tekemisen erona on mittakaava. Yksi NLP-applikaatio pystyy lukemaan tuhansia tai jopa miljoonia dokumentteja, käyttäen siihen murto-osan ajasta, joka ihmiseltä menisi saman tehtävän suorittamiseen.

Luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmän kyvyt yhdistettyinä ohjelmistorobotiikkaratkaisuihin saattavat olla käänteentekevät. Mahdollisuus analysoida ohjelmistorobotiikan kautta vaikkapa kaikki tarvittavat suoritukset tai ostotapahtumat helpottaa tilintarkastajan päätöksentekoa, liittyen esimerkiksi riskeihin, ja avustaa potentiaalisten poikkeusten tunnistamista. Se ei vielä riitä tilintarkastusprosessin loppuun saattamiseksi, mutta on yksi kriittinen askel prosessissa.

Ihmisen ja teknologian tekemisen erona on mittakaava. Yksi NLP-applikaatio pystyy lukemaan tuhansia tai jopa miljoonia dokumentteja, käyttäen siihen murto-osan ajasta, joka ihmiseltä menisi saman tehtävän suorittamiseen.

Tilintarkastajan rooli suhteessa NLP:hen

Tarkastajien on joka tapauksessa arvioitava kirjausten taustadokumentteja ja sitä, tukevatko tosiseikat tarjolla olevaa dataa ja kuinka relevanttia data on. Tilintarkastajan tehtävissä keskeistä on aina ollut käydä läpi kirjausten taustalla olevia taustadokumentteja. NLP-teknologioiden avulla taustadokumentteja pystytään lukemaan koneellisesti ja luomaan niistä digitaalisia tiedostoja, joita pystytään vertailemaan transaktiorekistereihin. Tilintarkastaja pystyy käymään käsitellyt transaktiot läpi nopeasti ja keskittymään niihin, jotka tarvitsevat kriittisempää käsittelyä ja enemmän aikaa.

Monet uudet teknologiat ovat parhaimmillaan kun niitä käytetään yhdessä, sama pätee myös NLP:hen. Sen avulla voidaan löytää ja kerätä tietoa dokumenteista ja muokata se sellaiseen muotoon, että koneoppimistyökalut voivat analysoida sen.

NLP:n täydet mahdollisuudet ovat vasta selviämässä. Tilintarkastajalle potentiaalisesti hyvin merkittävää voi olla teknologian mahdollistama järjestämättömän tiedon kerääminen esimerkiksi sähköposteista ja muista dokumenteista.

Vaikutus tilintarkastuksen laatuun?

Luonnollisen kielen käsittelyjärjestelmä NLP, yhdistettynä muihin nouseviin teknologioihin, voi nousta merkittävään rooliin tilintarkastuksen laadun parantamisessa. NLP:n voima - yhdessä robotiikan, koneoppimisen ja tulevaisuudessa myös tekoälyn kanssa - tarkoittaa, että tilintarkastuksesta voi tulla syvempää ja vaikutuksiltaan kauaskantoisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Me KPMG:llä olemme asemoituneet kehittämään entistäkin tehokkaampaa suorituskykyä. Tämä suorituskyky edistää myös globaalin KPMG-verkoston yhtenäisyyttä ja helpottaa rajat ylittävän liiketoiminnan palvelun parantamista.

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, kuinka hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin liiketoimintanne tukemisessa.