Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) tilintarkastuksen vauhdittajana

Digitaalinen työvoima -käsitteen ympärillä leijuu nykyään monenlaisia termejä. Digitaalinen työvoima käsittää laajan valikoiman erilaisia teknologioita ohjelmistorobotiikasta (RPA) koneoppimiseen (kognitiivinen automaatio) ja syväoppimiseen (tekoäly). Ohjelmistorobotiikka on digitaalisen työvoiman yksinkertaisin muoto. Se mahdollistaa datan keräämisen, analysoimisen tai laskemisen nopeammin ja laajemmin kuin ihmisvoimin olisi ikinä mahdollista.

Yleinen käsitys robotiikasta on yksittäinen robotti tai kone, joka automatisoi pakkaamista, keräämistä tai prosessointia tehtaassa. Robotiikka sopii kuitenkin hyvin myös liike-elämään, kuten finanssitoimintoihin, henkilöstöhallintoon, sisäiseen tarkastukseen tai tilintarkastukseen. RPA:n avulla tietoa pystytään prosessoimaan valtavina määrinä, paljon enemmän kuin aikaisemmin on ollut mahdollista.

Robotiikka tilintarkastuksessa

Ohjelmistorobotiikalla on valtava vaikutus tilintarkastukseen ja sen avulla saavutetaan jo nyt suuria hyötyjä. Analogisessa maailmassa kirjanpito suoritettiin manuaalisten työvälineiden, kuten tilikirjojen, avulla. Silloin tilintarkastaja kävi läpi prosesseja ja tapahtumia hyödyntäen tilastollisia otantamenetelmiä tai vastaavia toimenpiteitä. Nykypäivän digitaalisessa maailmassa, jossa data jatkuvasti lisääntyy digiverkoissa ja järjestelmissä, analysoimme koko datamassan ja hyödynnämme esimerkiksi datalouhinnan (process mining) kaltaisia uusia ratkaisuja, jotta tunnistetaan tilintarkastusriskit ja muut vieraat poikkeavat erät, joihin tarkastus kohdistetaan.

Uusi teknologia on jo nyt lisännyt dramaattisesti tilintarkastuksen analyyttistä voimaa. RPA:n avulla voimme analysoida tietokokonaisuudet täydellisesti käyttäen valittuja näkökulmia. Tämä tarkoittaa, että pystymme nopeasti löytämään ne tekijät, jotka kaipaavat jatkotarkastelua. Toimeksiantotiimi voi esimerkiksi analysoida noin 250 miljoonan tapahtuman aineiston kokonaisuudessaan ja identifioida sieltä 50 tai 60 poikkeuksellista tapahtumaa, jotka ottaa esiin yrityksen edustajien kanssa.

Robotiikan avulla pystytään helpottamaan esimerkiksi tilintarkastukseen liittyvää sähköpostiliikennettä ja vahvistusten hankintaa. Esimerkkinä automaatiohanke, jossa yrityksen käteistapahtumat täsmäytetään ulkoisten tiliotteiden kanssa verottajan ALV-rekisteriä varten. Tarkastelemme myös asiakasyritysten prosessien tehokkuutta algoritmejä hyödyntäen, analysoiden yksittäisiä myyntitilauksia, laskuja, kuljetusasiakirjoja ja saatuja suorituksia.

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää tilintarkastusaineiston keräämiseen erityisesti silloin, kun on tarve kerätä dataa asiakasyrityksen järjestelmistä, joita ei ole integroitu keskenään. Kerätty informaatio analysoidaan, jotta tiedetään, onko tarvetta muuttaa riskiarviota tai kerätä lisää tilintarkastusevidenssiä. RPA ei ole itsenäisesti "älykäs", mutta se on tärkeä osa sellaisen tiedon keräämistä, jota voidaan analysoida älykkäästi. RPA auttaa datan keräämisessä, eri lähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä sekä datan järjestämisessä.

Ohjelmistorobotiikan – ja muidenkin nousevien teknologioiden, kuten kone- ja syväoppimisen - voima on siinä, että tilintarkastus pohjautuu edistyksellisempään datan analysointiin ja voi sitä kautta tarjota rikkaampaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Myös läpinäkyvyys paranee ja näkemykset yrityksen riskeistä ja kontrolleista syvenevät.

Kuinka ohjelmistorobotiikka voi vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun?

Mahdollisuus analysoida täydellisiä datakokonaisuuksia poimintojen sijaan tarjoaa selviä etuja. Silloin tilintarkastajat pystyvät keskittämään huomionsa poikkeamiin ja panostamaan enemmän aikaansa korkean riskin alueisiin.

Ohjelmistorobotiikan - ja muidenkin nousevien teknologioiden, kuten kone- ja syväoppimisen - voima on siinä, että tilintarkastus pohjautuu edistyksellisempään datan analysointiin ja voi sitä kautta tarjota rikkaampaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Myös läpinäkyvyys paranee ja näkemykset yrityksen riskeistä ja kontrolleista syvenevät.

Tilintarkastuksen perusta säilyy kehityksestä huolimatta muuttumattomana, koska inhimillistä arviointia ja ammatillista skeptisyyttä tarvitaan aina. Uusien teknologioiden avulla voidaan kuitenkin koostaa - ketterämmin, nopeammin, osuvammin ja laajemmin kuin koskaan aikaisemmin - kaikki tilintarkastukseen liittyvä aineisto.

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, kuinka hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin liiketoimintanne tukemisessa.