Pilviteknologia tilintarkastuksessa

Yrityksissä hyödynnetään pilviteknologiaa yhä enemmän. Valtavien tietomäärien siirtäminen pilveen on noussut digiajan tunnusmerkiksi. Tietokoneiden kehityksessä pilviteknologia edustaa uudenlaista paradigmaa - vähentää tallennustilan tarvetta ja kustannuksia, lisää joustavuutta, mahdollistaa kapasiteetin lisäämisen ja vähentämisen ja lisää toiminnallisuuksia sekä prosessointikykyä.

Vaikka osa yrityksistä haluaakin säilyttää datan omilla servereillään omissa tiloissaan, on selvää että yhä useampi yritys siirtyy käyttämään pilvipalveluita.

Pilvipalveluiden merkitys tilintarkastuksessa

Vaikka pilvi itsessään ei välttämättä tule muuttamaan sitä, miten tilintarkastus suoritetaan, se voi silti muuttaa tilintarkastusta keskitetympään, globaalisti helpommin tavoitettavampaan ja tehokkaampaan suuntaan. Esimerkiksi monikansallisen, pilvessä operoivan yrityksen transaktiot niin Amerikassa kuin Intiassakin tallentuvat keskitetysti yhteen paikkaan.

Tilintarkastuksen muuttuessa digitaalisemmaksi, tarkastajien tulee kerätä enemmän digitaalista dataa analysoitavaksi. Data on pilvessä saatavilla vuorokauden ympäri ja tilintarkastajat eri puolilta maailmaa pystyvät olemaan saumattomammin yhteydessä siihen ja toisiinsa. Pilviteknologia voi siis auttaa tarkastajia sellaisen tiedon hankkimisessa, joka muuten olisi vaikeampi paikallistaa ERP-järjestelmistä tai muista fyysisistä systeemeistä. Tieto voidaan myös arkistoida tehokkaammin ja selkeämmin. Datan ollessa pilvessä, myös hakutoiminto on käytettävissä - tulevaisuudessa tilintarkastaja voi ehkä hyödyntää esimerkiksi ääniaktivoituvaa digitaalista assistenttia ja pyytää tätä etsimään vaikkapa vuoden 2019 laskut yritysten A ja B välillä. 

 

Vaikka pilviteknologia itsessään ei välttämättä tule muuttamaan sitä, miten tilintarkastus suoritetaan, se voi silti muuttaa tilintarkastusta keskitetympään, globaalisti helpommin tavoitettavampaan ja tehokkaampaan suuntaan.

Pilvi on tehnyt datan saavutettavuudesta siirreltävääkin, mikä mahdollistaa tilintarkastajien tehokkaamman etätyöskentelyn. Pilvessä data voidaan suojata esimerkiksi käyttäen kasvojentunnistusteknologiaa tai erilaisia salaustekniikoita. Näin tieto on paremmin turvassa kuin fyysisessä arkistossa, johon saattaa päästä käsiksi joku ilman lupaakin.

Kuinka pilviteknologia sitten voisi yhdessä muiden nousevien teknologioiden kanssa helpottaa tilintarkastusta? Yhtenä esimerkkinä voisi ajatella tilannetta, jossa yrityksen data on tallennettu julkiseen pilveen, jossa on lähes määrättömästi tallennustilaa. Tarkastaja voisi käydä läpi jokaisen tallennetun dokumentin ja laskun antamalla sadalle botille yhden komennon: "Tarkasta kaikki laskut ja raportoi huomisaamuna". Ihmisille hidas ja työläs prosessi voi teknologian avulla muuttua yksinkertaiseksi ja nopeaksi tehtäväksi.

KPMG Clara, älykäs tilintarkastusalustamme, toimii yksityisessä pilviympäristössä. Microsoft Azuren julkinen pilvi ympärillä muodostaa lisää tunnistautumiskerroksia ja tarjoaa täysin turvallisen toimintaympäristön. Microsoftin alusta tarjoaa yrityksille skaalautuvuutta datan analysointiin ja mahdollisuuden lisätä kapasiteettia kiireaikoina.

Mitä pilviteknologialla tarkoitetaan?

Pilviteknologia tarkoittaa ohjelmistojen ja tallennustilan hyödyntämistä internetin (pilvi) kautta. Pilvipalveluiden tarjoajat, kuten Microsoft, tarjoavat tallennustilaa ja ohjelmistopalveluita, joita ne itse ylläpitävät. Näin yritysten ei tarvitse välttämättä investoida omiin, omissa tiloissa sijaitseviin servereihin tai ylläpitää niitä. Virtuaaliluonteensa ansiosta pilvi tarjoaa selkeästi suuremman kapasiteetin, nopeuden ja muunneltavuuden kuin perinteiset fyysiset serverit tarjoavat.

Pilviä on kolmea eri tyyppiä: julkisia, yksityisiä ja hybridejä. Julkisen pilven omistaa pilvipalveluiden tarjoaja, joka myös hallinnoi sitä. Käyttäjät "vuokraavat" tallennustilaa ja kapasiteettia jaetusta kokonaisuudesta. Yksityistä pilveä käyttää vain yksi yritys ja silloin pilvi sijaitsee joko yrityksen omassa datakeskuksessa tai sitä ylläpitää kolmas osapuoli. Hybridipilvi on edellisten yhdistelmä.

Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

  • Infrastructure as a Service (IaaS) - peruskategoria, IT-infrastruktuurin vuokraaminen
  • Platform as a Service (PaaS) - tuottaa tilauksesta ympäristöjä applikaatioiden kehittämiseen, testaukseen ja hallinnointiin
  • Softwear as a Service (SaaS) - tapa toimittaa applikaatioita internetin kautta, räätälöidysti ja tyypillisimmin tilaukseen perustuen

Parantaako pilviteknologia tilintarkastuksen laatua?

Pilvipalveluiden avulla tarvittavan datan hankkiminen voisi tosiaan olla nopeampaa ja helpompaa. Pilvi mahdollistaisi myös hakutoiminnon käytön ja tarkemmat vastaukset tarkastajan tiedusteluihin.

Yhdistettynä muihin uusiin teknologioihin, kuten ohjelmistorobotiikkaan, pilviteknologia mahdollistaisi täydellisten datakokonaisuuksien analysoimisen.

Pilviteknologia yhdistettynä muihin nouseviin teknologioihin on siis itsessään yksi tilintarkastuksen laadun parantamisen väline.

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä, kuinka hyödynnämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaimmin liiketoimintanne tukemisessa.