Varmennamme monimutkaistuvassa maailmassa sen, millä on merkitystä.

Toni vastaa KPMG Oy Ab:n tilintarkastus- ja varmennuspalveluista ja on konsernin johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin, vuosina 2014 -2016, hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä. Toni ollut KPMG:n palveluksessa vuodesta 1997 alkaen toimien niin listayhtiöiden kuin muidenkin julkisten yhteisöjen tilintarkastajana. Tonin asiakaskuntaan kuuluu myös perhe- ja kasvuyrityksiä. Hän on työskennellyt erityisesti teknologia-, media- ja telekommunikaatiosektoreilla sekä teollisuudessa toimivien yritysten kanssa.

  • Media
  • Teknologia
  • Telekommunikaatio
  • Teollisuus
  • Tilintarkastus
  • Varmennus
  • KTM, Turun kauppakorkeakoulu

  • KHT