Endelig udmelding: Fra den 1. juli 2023 kommer der renter på moms- og afgiftskorrektioner

Den endelige udmelding betyder, at korrektioner på moms og afgifter foretaget fra den 1. juli 2023 og frem vil blive pålagt renter. Det resulterer i, at Skattestyrelsen kan opkræve renter, hvis der er fejl i, eller korrektioner til, din virksomheds moms- og afgiftshåndtering.

Den ordinære genoptagelsesperiode på moms- og afgiftsområdet er 36 måneder, og med den nuværende månedlige renteberegning vil der blive beregnet et rentetillæg på op til næsten 30 % af korrektioner, der vedrører den ældste periode (36 måneder).

Vi anbefaler, at virksomheder, som har korrektioner af gamle og mulige forpligtelser på moms- og afgiftsområdet (herunder også lønsumsafgift), allerede nu får foretaget de nødvendige korrektioner senest den 27. juni 2023 for i praksis at undgå at blive pålagt renter.

Vinduet for at foretage rentefrie moms- og afgiftskorrektioner er således blevet væsentlig mindre, hvorfor vi anbefaler, at man allerede nu får gennemgået og sikret, at man er i compliance på moms- og afgiftsområdet. 

Skattestyrelsens fokusområder

Skattestyrelsen har i disse år et øget fokus på moms- og afgiftsområdet og har styrket deres kontrolindsats der. Det betyder også, at flere danske virksomheder oplever, at Skattestyrelsen kommer på moms- og afgiftskontrol. Skattestyrelsen har en række fokuspunkter, som vi også har skitseret i vores nyhedsserie "Få styr på momsen". Blandt de fokuspunkter kan nævnes:

-      Transportdokumentation for momsfrie EU-salg

-      Kantinemoms

-      Skønsmæssigt momsfradrag for multimedier med privat anvendelse

-      Momsfradrag for omkostninger til biler, herunder parkeringspladser

Du kan læse mere om de enkelte fokuspunkter ved at klikke på dem. 

Hvad skal gøres nu?

Vi har et stærkt team, der står klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på moms- og afgifter, inden disse korrektioner bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig nogle måneder tilbage til at få rettet op på eventuelle fejl m.v. Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan loven kommer til at påvirke din virksomhed, og hvad du kan gøre for at undgå rentetillæg.