Virksomheders anskaffelse og drift af biler, herunder leasing, er et fokuspunkt for Skattestyrelsen i forbindelse med momskontrol.

Hvis der er taget et for stort momsfradrag på biler, omfattes det af de nye regler for rentetillæg på korrektionsangivelser, når reglerne forventes at træde i kraft i løbet af 2023. Det er således vigtigt at få styr på momsen, inden renterne kommer.

Fradrag for personbiler

Ved køb af personbiler på hvide plader er der som udgangspunkt ikke ret til momsfradrag på udgifter til anskaffelse og løbende drift og vedligeholdelse.

I særlige tilfælde, såfremt de rette betingelser er opfyldt, er der alligevel ret til et begrænset momsfradrag, når bilen er leaset. En virksomhed, der leaser en personbil i mere end seks sammenhængende måneder, og hvor bilen anvendes minimum 10% erhvervsmæssigt, kan få momsfradrag for et særligt "beregnet momsfradrag". Bemærk, det er alene det beregnede momsfradrag på fakturaen, som giver anledning til momsfradrag, og det skal være oplyst af leasinggiver.

Leasing af personbiler er således et kompliceret momsmæssigt område. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at det rette momsfradrag er taget, inden de nye renteregler træder i kraft.

Parkeringspladser og biler

Ligeledes skal virksomheder være opmærksomme på Skattestyrelsens praksis omkring parkeringspladser, hvor parkeringspladser efter Skattestyrelsens praksis er omfattet af driftsomkostningsbegrebet vedrørende personbiler, hvorfor der efter Skattestyrelsens praksis ikke kan indrømmes momsfradrag for udgifter til leje, opførsel, drift og vedligeholdelse af parkeringsplader for den del, som vedrører personbiler (hvide plader). 

Fradrag for varebiler under 3 tons

Ved køb eller leasing af varebiler på gule plader med en vægt under 3 tons kan momsen på udgifter til anskaffelse og drift fradrages fuldt ud. Det er dog betinget af, at varebilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

En varebil på papegøjeplader anvendes både privat og erhvervsmæssigt. For en bil på papegøjeplader er der ikke fradragsret for moms på udgifter til anskaffelsen, men fuld fradragsret for momsen på udgifter til driften.

Leases en varebil under 3 tons på papegøjeplader, opnås der momsfradragsret for en tredjedel af den moms, der betales af lejen.

Fradrag for varebiler over 3 tons

Ved køb og leasing af varebiler på gule plader med en vægt på over 3 tons kan udgifter til anskaffelse og drift ligeledes fradrages fuldt ud. Det er dog betinget af, at varebilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Anvendes varebiler over 3 tons både privat og erhvervsmæssigt, opnår man ret til fradrag fastsat efter et skøn, der skal kunne dokumenteres, fx ved at føre daglig kørebog. 

Fradrag for ladestandere

Flere og flere virksomheder vælger i dag at få opstillet ladestandere, herunder klargøring af parkeringspladser til ladestandere. Her skal man være opmærksom på momsfradragsretten og eventuelle afgiftsmæssige problemstillinger. I bør derfor være opmærksomme på, hvilken anvendelse ladestandere har på arbejdspladsen, for at afgøre fradragsretten. Læs mere om ladestandere i folderen til højre.

Vi kan hjælpe dig

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på fradragsretten for biler, inden korrektioner af fradragsretten bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig nogle måneder tilbage til at få rettet op på eventuelle fejl m.v. inden rentetillæggets indtræden.

Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at tage det rette momsfradrag for biler og ladestandere.