Har I afregnet salgsmomsen korrekt for kantineleverancer?

Hvis din virksomhed har en kantine – eller fælles kantine, som sælger til medarbejdere, er I som udgangspunkt forpligtet til at afregne salgsmoms.

Særlige kantineregler kan skabe udfordringer for rigtig mange virksomheder, og derfor er området også et fokusområde for Skattestyrelsen. Hvis I derfor har taget uberettiget momsfradrag for udgifter til jeres kantinedrift eller ikke afregner korrekt salgsmoms, og dette senere korrigeres, bliver det skyldige beløb omfattet af de kommende renteregler.  

Det er uden betydning, om en virksomhed har sin egen kantine, der selv fremstiller maden, eller maden købes fra en kantineoperatør/cateringvirksomhed. Hvis maden videresælges til medarbejderne  — hvilket oftest afregnes via lønnen, til en pris, der er lavere end de omkostninger, som er afholdt i forbindelse med indkøbet og fremstillingen, er virksomheden omfattet af reglerne for kantinemoms. Det betyder også, at virksomheden skal afregne salgsmoms af salget til medarbejderne.

Reglerne gælder dog ikke virksomheder i de tilfælde, hvor medarbejderne har fri kost, eller hvis kantinedriften er outsourcet til en ekstern kantineoperatør, som selv står for salget og opkræver betaling direkte fra medarbejderne.

1. Hvordan opgøres kantinemomsen (salgsmomsen)?

Reglerne for kantinemoms indebærer, at den faktiske salgspris ikke kan anvendes som momsgrundlag. Da der ikke findes nogen sammenlignelige leverancer for en virksomhedskantines levering af kantineydelser til dennes medarbejdere, kan normalværdien ikke anvendes til opgørelsen af kantinemomsen. I stedet skal momsen beregnes på grundlag af indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Denne beregning kan være vanskelig, hvorfor Skattestyrelsen har udarbejdet to forenklede ordninger til opgørelse af kantinemomsen, alt afhængig af om man har "egen" kantine (ordning 1) eller har outsourcet den (ordning 2). Kantinesalgsmomsen beregnes som udgangspunkt således: 

Ordning 1 – Egen kantine

Ordning 2 – Outsourcet kantine

Indkøb af råvarer + tillæg på 5 %

Den samlede indkøbspris (ekskl. moms) + tillæg på 2,5 %

+ Indkøbspris af eventuel ekstern arbejdskraft til beskæftigelse med kantinedrift

Fratrukket 25 % af lønsummen
(hvis lønandelen er udspecificeret)

+ Lønomkostninger til eget personale, der er beskæftiget i kantinen fratrukket 25 % til rengøring mv.

Fratrukket omkostninger til mødeforplejning
(reduktion på 3 % er muligt, hvis ikke konkret opgjort)

Fratrukket omkostninger til mødeforplejning
(reduktion på 3 % er muligt, hvis ikke konkret opgjort)

 

Kantinemomsgrundlaget x 25 % moms

= Samlet kantinemoms
(skal indberettes som salgsmoms på momsangivelsen)

Kantinemomsgrundlaget x 25 % moms

= Samlet kantinemoms
(skal indberettes som salgsmoms på momsangivelsen)

2. Er der ret til momsfradrag for kantineomkostninger?

Er kantinesalgsmomsen opgjort og afregnet korrekt, er der også fuldt momsfradrag for indkøbene til kantineleverancerne. Betales der ikke salgsmoms af kantineleverancerne, er der derimod ikke ret til momsfradrag.


Frugtordninger, kaffe eller lignende, der stilles gratis til rådighed til medarbejderne, er ikke omfattet af kantinemomsen. Da der ikke indberettes salgsmoms for frugtordning mv., er der heller ikke ret til momsfradrag for omkostningerne hertil.

Vi kan hjælpe dig

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af kantinemomsopgørelser – såvel bagudrettet som med en tilpasset opgørelsesmodel til fremadrettet brug –  og står klar til at hjælpe din virksomhed. Så ræk endelig ud for en uforpligtende snak.