O zaměstnance se staráme i z hlediska společenské odpovědnosti, nabízíme jim možnost rozvoje také prostřednictvím aktivit v oblasti CSR, zároveň podporujeme jejich osobní angažovanost a dobrovolnickou činnost ve volném čase.

Expertní dobrovolnictví

Naši zaměstnanci sdílí své znalosti s neziskovými organizacemi a sociálními podniky v programu Cesta k udržitelnosti. Zapojují se jednak jako školitelé bezplatných kurzů, realizací servisních grantů nebo jako mentoři neziskových organizací.

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci komunitě, v níž působíme. 

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme organizace, ke kterým mají naši zaměstnanci vztah. Každý rok mohou do grantového řízení přihlásit organizaci dle svého výběru a získat pro ni až 60 000 korun.

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je. Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Darujeme díky interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. 

Den pro život

Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v prostorách naší firmy.

Zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice u nás provádějí odběry až třikrát do roka. Od října 2016 spolupracujeme také s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev. Nově organizujeme i hromadné darovaní krve pro kolegy a kolegyně z brněnské pobočky.

Neziskové kino

Přímo v naší pražské budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru. Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit jim činnost neziskových organizací.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení a kosmetiku, které již nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, jež jej následně poskytují potřebným. 

Více informací o tom, jak pečujeme o naše zaměstnance, se dočtete v naší zprávě o udržitelnosti.