Neziskové organizace

Své odborné znalosti nabízíme neziskovým organizacím a sociálním podnikům na cestě k udržitelnosti prostřednictvím odborných školení, servisních grantů a mentoringového programu. Snažíme se flexibilně reagovat na současné potřeby těchto organizací a přizpůsobovat tomu i nabídku kurzů nebo projektů. Věříme, že svou profesionální pomocí zvýšíme efektivitu těchto organizací a rozšíříme tak prostor pro jejich vlastní společensky prospěšnou činnost. 

Úplné informace o programu najdete na stránkách www.cestakudrzitelnosti.cz.

Odborná školení

Naši odborníci poskytují zástupcům neziskového sektoru například školení v oblasti daní, auditu a přípravy výročních zpráv, řízení finančních rizik nebo marketingové komunikace. Odborná školení absolvuje každý rok více než 200 zástupců neziskových organizací a sociálních podniků. Konají se vždy od března do června a jsou pro účastníky bezplatná.

Přihlásit se na jednotlivá školení můžete zde.

Servisní granty

KPMG jednou ročně vypisuje výběrové řízení na servisní granty v podobě konkrétních odborných služeb. Jednotlivé granty jsou zaměřené např. na oblast daní, práva, účetního poradenství, strategického managementu, finanční analýzy nebo reportingu. Jedná se o naše komerční služby, které za symbolickou cenu poskytujeme vybraným neziskovým organizacím.

Mentoringový program

Dobrovolníci z našeho talentového programu prostřednictvím mentoringu pomáhají zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém v rámci zaměření konkrétní organizace. Naši odborníci z poradenských oddělení po dobu půl roku spolupracují se zástupci neziskové organizace nebo sociálního podniku a společně hledají vhodná řešení. Po ukončení programu obdrží ke spolupráci jak nezisková organizace, tak i mentor zpětnou vazbu a výstupy této spolupráce mohou posloužit pro další rozvoj organizace.

Více o zkušenostech z tohoto programu si můžete přečíst v článku „Mentorem v neziskovce“.