Dodržujeme profesní standardy

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Patříme mezi signatáře Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele.

Všichni zaměstnanci i jakákoli třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Členství v expertních skupinách

Jsme součástí platformy Změna k lepšímu, jejíž členové věří, že udržitelnost je příležitost pro byznys. Zapojujeme se do aktivit České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Nově jsme také členem Asociace udržitelného podnikání.

Více o etice a transparentnosti v naší zprávě o udržitelnosti.