Dodržujeme profesní standardy

Řídíme se nejvyššími profesními standardy, na jejichž základě poskytujeme služby klientům.

Jsme jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, jejímž cílem je kultivovat podnikatelské prostředí v České republice. Patříme mezi signatáře Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek, které podporuje transparentnější zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele.

Všichni zaměstnanci i jakákoli třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Členství v expertních skupinách

Jsme členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. Zapojujeme se do aktivit České podnikatelské rady pro udržitelné podnikání, která si klade za cíl zprostředkovávat aktivní podíl podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Více o etice a transparentnosti v naší zprávě o udržitelnosti.