„Udržitelné podnikání je součástí firemní kultury. Prostřednictvím odborného poradenství a vzdělávání ho rozvíjíme u našich klientů. Neziskovým organizacím pomáháme expertním dobrovolnictvím k efektivnímu řízení. Ročně věnujeme projektům školení, mentoringu a servisních grantů 3 500 hodin. Studenty a žáky učíme podnikavosti a odpovědnosti v rámci projektu iKid, kterým už prošlo přes 300 dětí. Naše zaměstnance motivujeme ke společenské angažovanosti. Expertní dobrovolnictví a zapojení do prospěšných projektů vnímáme jako příležitost rozvíjet naše lidi. Minimalizujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí. Od roku 2016 jsme snížili uhlíkovou stopu o více než 40 % na FTE. Snažíme se i našim zaměstnancům ukazovat cesty, jak brát ohledy na životní prostředí v práci i doma.”

Milan Bláha
Partner odpovědný za společenskou odpovědnost

TOP Odpovědná firma

Podnikáme odpovědně. Snaha o dlouhodobou udržitelnost a odpovědnost v podnikání je krokem správným směrem. Dokládá to ocenění TOP Odpovědná firma, které jsme v posledních letech několikrát získali a jehož si vážíme. Za náš dlouhodobý přístup a přínos společenské odpovědnosti a udržitelnosti jsme spolu s několika dalšími společnostmi získali titul BEST OF a vstoupili tak do pomyslné síně slávy společenské odpovědnosti.