Milan pracuje v KPMG Česká republika od roku 1995. Z pozice partnera odpovídá za provedení všech dohodnutých služeb v souladu s příslušnými předpisy České republiky. Má rozsáhlé zkušenosti s auditem účetních závěrek sestavených dle českých a mezinárodních účetních standardů. Milan poskytuje služby rodinným firmám a investorům z německy mluvících zemí, konkrétně v oblastech leasingu, výroby a služeb.

  • Odborné a podnikatelské služby
  • Podnik
  • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta provozně-ekonomická, 1995

  • Daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 1998

  • Auditor Komory auditorů České republiky, 2005

  • Pravidelně přednáší na Czech Institute of Directors – Institut vzdělávání členů správních orgánů, o.s.

  • Spolupodílí se na organizaci a programu pravidelných akcí věnovaných rodinným firmám.