Податковий супровід придбання бізнесу (активів)

Реалізація стратегії зростання бізнесу шляхом придбання компанії / групи компаній чи активів в Україні вимагає, серед іншого, прийняття рішень щодо податкових ризиків, які можуть бути успадковані разом з таким бізнесом, а також оптимальної структури придбання, володіння та подальшого можливого відчуження.

Ми допомагаємо впевнено та обґрунтовано приймати такі управлінські рішення. Зокрема, ми допомагаємо ідентифікувати та оцінити з практичної точки зору історичні податкові ризики об’єкта придбання, за можливості, захиститись від них, а також максимізувати правомірні податкові вигоди бізнесу від транзакції.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає знайти збалансовані податкові рішення навіть у найскладніших трансакціях та сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях та аспектах будь-якої транзакції.

Чим ми можемо допомогти?

Передінвестиційне податкове дослідження

 • Аналіз податкової позиції об’єкта придбання
 • Виявлення та оцінка історичних податкових ризиків
 • Рекомендації з адресування виявлених податкових питань в процесі та після угоди

Податкове структурування

 • Консультування щодо податкових наслідків транзакції, включно з рекомендаціями щодо ефективного структурування угоди з погляду оподаткування
 • Податкове моделювання майбутніх структур
 • Рекомендації щодо удосконалення структури та моделі ведення бізнесу з податкової точки зору

Податкове моделювання

 • Моделювання податкового ефекту від запланованих реструктуризації бізнесу (зокрема, у випадку переходу на іншу податкову систему)
 • Оцінка податкового навантаження здійснення транзакції, фінансування, розподілу прибутку та інших операцій, пов’язаних з угодою

Огляд податкової системи

 • Опис основних податків та зборів, що є релевантними для окремого сектору та виду діяльності
 • Опис запланованих податкових змін, які можуть мати вплив на цей бізнес

Переговори з іншою стороною угоди

 • Захист позиції клієнта щодо історичних податкових ризиків (їх наявності та рівня) та їх ефективного адресування в процесі угоди

Податкові аспекти договору купівлі-продажу

 • Відображення податкових ризиків, ідентифікованих в результаті податкового передінвестиційного дослідження, у договорі купівлі-продажу з метою ефективного захисту клієнта від їх потенційних негативних наслідків 

Інтеграція після угоди

 • Консультування щодо змін податкових політик з метою мінімізації виявлених податкових проблемних питань майбутньому
 • Консультування щодо адаптації податкової політики об’єкта інвестиції до внутрішніх стандартів та вимог клієнта

Податковий супровід продажу бізнесу (активів)

Успішний продаж компанії / групи компаній чи активів в Україні можливий за умови попередньої підготовки та планування, які можуть вимагати суттєвих зусиль та часу. Останнім часом податкові аспекти стають гарячою темою для обговорення між продавцем та покупцем у таких угодах в Україні та мають безпосередній вплив на вартість продажу, тобто на економічну вигоду, яку продавець планує отримати від продажу бізнесу.

Ми допомагаємо правильно побудувати процес підготовки до продажу бізнесу в Україні, розробити стратегію надання інформації потенційним покупцям та провести з ними переговори і, як результат, максимізувати вартість такого продажу.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях щодо планування та підготовки до продажу бізнесу.

Чим ми можемо допомогти?

Передпродажна податкова допомога продавцю

 • Виявлення та оцінка історичних податкових ризиків
 • Рекомендації з виправлення або мінімізації виявлених податкових питань перед угодою

Кімната даних

 • Рекомендації щодо найбільш ефективних способів надання зацікавленим інвесторам податкової інформації щодо бізнесу для дослідження
 • Побудова ефективної кімнати даних для аналізу з погляду повноти та якості податкової інформації

Податкове структурування

 • Рекомендації щодо удосконалення структури та моделі ведення бізнесу з податкової точки зору
 • Консультування щодо податкових наслідків транзакції, включаючи рекомендації щодо ефективного структурування угоди з погляду оподаткування

Переговори з іншою стороною угоди

 • Захист позиції клієнта щодо історичних податкових ризиків (їх наявності та рівня) та їх ефективного адресування в процесі угоди

Податкові аспекти договору купівлі-продажу

 • Відображення податкових ризиків, ідентифікованих в результаті податкового передінвестиційного дослідження, у договорі купівлі-продажу з метою забезпечення балансу інтересів продавця та покупця 
Публікації на тему