У KPMG в Україні працюють висококваліфіковані податкові консультанти і юристи, які до тонкощів знають українське законодавство, що часто змінюється, а також консультують та допомагають клієнтам подолати виклики, які виникають перед ними.

Наші послуги

  • Консультування з податкових питань (податок на прибуток підприємств, податок на доходи нерезидентів, ПДВ, акцизний податок, обов’язки податкового агента тощо), з якими ваш бізнес зіштовхується щодня
  • Аналіз і надання рекомендацій щодо оподаткування окремих операцій, враховуючи чинні норми законодавства, судову практику і позицію податкових органів України
  • Аналіз та оцінка операцій на відповідність вимогам використання у господарській діяльності, аналіз та оцінка операцій з нерезидентами на відповідність діловій меті, включно з рекомендаціями для посилення позиції вашої компанії під час підтвердження наявності ділової мети та використання у господарській діяльності за такими операціями
  • Аналіз та оцінка договорів, первинних документів та іншої документації з точки зору оподаткування, надання рекомендацій щодо необхідних змін для попередження / зменшення податкових ризиків
  • Розробка проєктів договорів та шаблонів первинних документів з урахуванням податкових аспектів, що стосуються конкретних операцій
  • Аналіз та оцінка облікових підходів вашої компанії, надання рекомендацій щодо бухгалтерського обліку та документального підтвердження специфічних або нестандартних бізнес-процесів, які однозначно не регламентовані в П(С)БО або МСБО/МСФЗ
  • Підготовка запитів до податкових органів України на отримання індивідуальних податкових консультацій