Для кожної сім’ї захист, примноження та належне збереження активів, які були створені в результаті плідної праці, є важливим фокусом. Досягнення такої мети можливе тільки за умови ефективного структурування володіння, розпорядження та спадкування активів, а також за умови прийняття зважених рішень з урахуванням усіх юридичних і податкових наслідків.

Ми розуміємо, що кожна сім’я унікальна. Тому обираємо унікальні підходи до вирішення поставлених задач.

Наші послуги

1. Супроводження при управлінні інвестиціями

 • Структурування корпоративних відносин між бізнес-партнерами: розробка акціонерних угод, які забезпечать ефективне управління бізнесом та захист інтересів приватних осіб / сім’ї.
 • Аналіз юридичних та податкових наслідків відчуження корпоративних прав / акцій на користь третіх осіб.
 • Структурування придбання / відчуження корпоративних прав / акцій: вибір оптимальної форми, що забезпечить захист активів та інтересів приватних осіб / сім’ї.
 • Податкове структурування володіння активами акціонерів: вибір оптимальної форми володіння активами, що забезпечить належний захист, оптимальний рівень податково навантаження з урахуванням індивідуальних потреб приватних осіб / сім’ї.
 • Аналіз діючих персональних холдингових та фінансових структур приватних осіб щодо впливу положень плану протидії BEPS, Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (CRS), правил  розкриття інформації про бенефіціарів компаній (П’ята директива ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів) тощо.
 • Структурування інвестицій за кордон: вибір оптимальної форми інвестування, що забезпечить можливість управління інвестиціями, їх захист та оптимальний рівень податкового навантаження. 

2. Довірче управління / персональний банкінг

 • Супроводження при підборі портфельних керуючих / інвестиційних компаній.
 • Консультування при здійснення приватних інвестицій, участі в інвестиційних фондах, інвестування в інструменти фондового ринку.
 • Податкове планування інвестицій в проєкти, запропоновані портфельними керуючими.

3. Спадкове планування 

 • Планування оптимальної юридичної структури для передачі активів у спадщину, яка забезпечить захист активів, належне спадкування та оптимальний рівень податкового навантаження.
 • Аналіз юридичних та податкових наслідків відкриття спадщини у іноземних юрисдикціях.
 • Консультування щодо створення трастових структур з метою передання спадщини.

4. Придбання суттєвих персональних активів 

 • Структурування придбання морських та повітряних суден: вибір юрисдикції для реєстрації морського /повітряного судна, консультування щодо юридичної структури придбання, володіння та розпорядження морським / повітряним судном, що забезпечить належний захист та оптимальний рівень податкового навантаження.
 • Супроводження реєстрації морських та повітряних суден у іноземних юрисдикціях.
 • Структурування інвестицій у нерухоме майно в Україні та за кордоном: вибір оптимальної форми придбання для забезпечення належного захисту нерухомого майна та оптимального рівня податкового навантаження. 

5. Виїзд за кордон

 • Супроводження при здійсненні формальних процедур щодо виїзду за кордон.
 • Допомога з пошуком житла та виконання формальностей щодо перебування в іноземній юрисдикції.
 • Консультування та супроводження отримання робочої візи, посвідки на проживання.
 • Консультування щодо отримання статусу податкового резидента.

KPMG в Україні співпрацює з провідними українськими та іноземними комерційними та інвестиційними банками, управляючими компаніями та інвестиційними фондами, що забезпечує комплексний підхід до вирішення поставлених задач.