Проведіть стрес-тест на дотримання своєю компанією податкового законодавства до того, як до вас завітають податкові органи з перевіркою. 

Окрім завчасного виявлення податкових ризиків та способів управління ними, проведення податкової діагностики допоможе вам оцінити рівень дотримання податкового законодавства компанією та виявити можливості для підвищення податкової ефективності.

Кому стане у нагоді проведення податкової діагностики

 • Якщо ваша компанія включена до плану-графіку перевірок
 • Якщо у вас відбулася зміна керівництва компанії (бухгалтера, директора, фінансового директора тощо)
 • Якщо ви – новостворена компанія
 • Якщо ви часто отримуєте запити від податкових органів
 • Якщо проти ваших постачальників / покупців відкрито кримінальні справи 

Види податкових діагностик

 • Комплексна податкова діагностика – перевірка всіх операцій компанії за певний період щодо дотримання вимог податкового законодавства
 • Вибіркова діагностика – податкова перевірка бізнес діяльності компанії з урахуванням заздалегідь визначеного рівня суттєвості
 • Діагностика окремих операцій – перевірка документального оформлення, обліку та підходу до визнання для податкових цілей окремих операцій за запитом компанії

Податкова діагностика – це

 • Аналіз окремих операцій, груп операцій, що формують основну діяльність компанії
 • Виявлення та оцінка можливих податкових ризиків та наслідків
 • Консультування щодо способів врегулювання виявлених ризиків
 • Аналіз майбутніх ризиків при зміні бізнес-напряму, розширенні діяльності чи при виникненні нових операції
 • Виявлення та консультування щодо можливих способів для підвищення податкової ефективності
 • Консультування з поточних питань в сфері оподаткування
 • Допомога в спілкуванні з податковими органами щодо виявлених податкових ризиків та інших питань (у разі необхідності)