Strateji ve Operasyonlar

Strateji ve Operasyonlar

KPMG Küresel Strateji Grubu’nun (GSG) ve onun bir parçası olan KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar ekibinin misyonu, müşterileri için değer yaratmak

KPMG Küresel Strateji Grubu’nun (GSG) ve onun bir parçası olan KPMG Türkiye Strateji ve Op

KPMG Küresel Strateji Grubu’nun (GSG) ve onun bir parçası olan KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar ekibinin misyonu, müşterileri için değer yaratmaktır.

 

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak, faaliyet gösterilen pazarlarda, değer yaratma, değer koruma ve yenilik parametreleri arasındaki dinamiklerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel düşünceye meydan okuyan bakış açıları geliştirmek amacıyla piyasa katılımcılarıyla birlikte çalışarak, geniş ölçekli kurumsal dönüşüm, büyüme modelleri, yatırım stratejileri, operasyonel süreçlerin hizalanması, maliyet optimizasyonu ve tedarik yönetimi konularında, kapsamlı deneyimimizi sizlere sunuyoruz.

 

1. Büyüme stratejisi:

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi, belirli temeller üstüne oturttuğu büyüme stratejileri ile sizlere uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme modelleri oluşturmak konusunda destek olur.

Büyüme stratejisi kapsamında, Turquality projelerini gerçekleştirmede yardımcı oluruz. Turqulity, Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

KPMG, tecrübeli ve dinamik ekibi, markanıza olan içten yaklaşımı ve güçlü küresel ağının avantajları ile sizler için, Turquality programının en önemli bileşenleri olan Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası çalışmalarını gerçekleştirir.

 

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

 • Yeni pazarlar: Kısa vadede yeni pazarlara kârlı giriş yapılması
 • Yeni ürünler: Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
 • Yeni müşteriler: Yeni müşteri kazanımı ve sadakatta artış
 • Kar alanları: Yeni ve ulaşılmamış gelir ve kâra erişmek

 

2. Kurumsal dönüşüm:

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi sizlerin mevcut portföyünü, iş ve operasyon modellerinizi yeniden tanımlayarak, hangi alanlarda, nasıl kazanacağınızın dönüşümünde yardımcı olur.

 

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

 • Liderlik: Liderliği korumak için yapılan uzun vadeli planlama
 • Aksama: Dış etkenler ya da paydaşların şüpheciliği ve değişime karşı direnci
 • Potansiyeli gerçekleştirmek: Beklenen sinerji ya da açığa çıkarılmamış performans

 

3. Operasyonel strateji ve maliyet

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi sizlerin operasyon modellerini, iş ve finansal modelleriyle uyumlu hale getirerek, etkin kaynak kullanımı ve marj iyileştirmeleri ile seçilen pazarda başarıya ulaşmanıza yardımcı olur.

 

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

 • Pazar, rekabet dinamikleri, ve/veya iş stratejisinde önemli değişiklikler
 • Performans ve fonlama ihtiyaçları
 • Karmaşık ve yetersiz operasyonel model yapıları
 • Teknoloji veya regülasyon kaynaklı değişim

 

KPMG Stratejik Tedarik Yönetimi (Satın Alma) Danışmanlığı olarak, müşterilerimizle birlikte, satın alma organizasyonlarının geleneksel destek rolünden stratejik bir fonksiyona dönüşümlerine yardımcı oluyoruz. Karmaşık satın alma dönüşüm projelerini, detaylı harcama analitiği, verimli iş süreçleri ve araçları gibi uygulamaları hayata geçirmekteyiz.

 

Stratejik Tedarik Yönetimi Danışmanlığı kapsamında örnek ihtiyaçlar:

 • Stratejik kaynak kullanımı
 • Satın alma organizasyonu olgunluk analizi
 • Harcama analitiği
 • Sözleşme yönetimi
 • Kategori yönetimi
 • Satın alma maliyet tasarrufu yöntemi
 • Tedarikçi yönetimi
 • Gerçek ürün karlılığı analizi ve ürün rasyonalizasyonu

 

4. Yatırım stratejisi

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi, stratejik sermaye yatırım tercihleri ile sizlerin rakiplerinize kıyasla farklılaşarak daha başarılı olmanıza yardımcı olur.

 

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

 • Satın al: Doğru hedef, doğru fiyat ve doğru plana olan ihtiyaç
 • Beklet: Beklenen sinerji ya da performansın gerçekleşme süreci
 • Sat: Yatırımı kazançlı hale getirmek ve yatırımdan çıkarken keşfedilmemiş getiriler elde etmek

Bize ulaşın