Finansal Durum Tespit ve Modelleme

Finansal Durum Tespit ve Modelleme

KPMG olarak, finansal bağlamda ihtiyaç duyabileceğiniz hususlara hem alıcı taraf, hem satıcı taraf için geniş bir spektrumda destek sağlıyoruz.

KPMG olarak, finansal bağlamda ihtiyaç duyabileceğiniz hususlara hem alıcı taraf, hem sat

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri operasyonel ve finansal etkinlik sağlaması nedeniyle, hem yerli hem yabacı kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının kullandığı en önemli yatırım yöntemlerinden biridir. KPMG olarak, bu sürecin başından sonuna kadar finansal bağlamda ihtiyaç duyabileceğiniz hususlara hem alıcı taraf, hem satıcı taraf için geniş bir spektrumda destek sağlıyoruz.

 

 • Finansal Durum Tespit Hizmetleri (hem alıcı hem satıcı taraf için): şirket alış / satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edildiği detaylı inceleme analizidir. Temel olarak aşağıdaki unsurların incelenmesini içeren bu süreçte KPMG, sektöründe uzman danışman kadrosu ile size destek olur.
  • Finansal tabloların hazırlanış esasları; ve farklı esaslara göre hazırlanan tabloların mutabakat çalışmaları (Yasal, yönetim, UFRS hesapları vb.)
  • Satışlar, maliyet hesapları ve faaliyet giderlerini etkileyen temel unsurlar ve bunların Brüt kar, FAVÖK ve net kar marjı değişimleri üstüne etkileri.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması amacıyla, hedef şirketin sürdürülebilir karlılığını gösteren Esas Karlılık analizi. 
  • Şirketin net işletme sermayesi gereksinimi, nakit dönüşüm süresi ve sezonsallığın incelendiği Esas İşletme Sermayesi analizi.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması beklenen bilanço içi ve bilanço dışı borç ve borç benzeri bakiyelerin tespit edildiği Esas Borçluluk analizi.
  • İçeriklerine göre yatırım harcamaları analizi (büyüme veya bakım-onarım amaçlı).
  • İlişkili şirket işlemleri ve bu işlemlerin potansiyel satış sonrası Esas Karlılık üstüne olan etkileri.

 

 • Alıcı taraf için diğer finansal danışmanlık hizmetleri: KPMG, Finansal Durum Tespit Hizmetlerine ek olarak, Alıcı taraf için altta yer alan hususlarda destek verir.
  • İşlem öncesi inceleme: Hedef şirket finansal bilgilerine erişim sağlanmadan önce gerçekleşen ilk inceleme ile yatırım kararına destek verilmesi.
  • İş kolu satışlarında (carve-out) destek: Hedef şirket bünyesinde yer alan iş kollarından bazılarına yatırım yapılmasının planlandığı durumlarda, bu iş kolunun finansal tablo hazırlanış esaslarının incelenmesi.
  • Finansal modelleme (Geliştirme / Değerlendirme): şirket değerlemesine konu olacak iş planının hazırlanması veya incelenmesi.
  • Satın alım fiyatı düzeltmeleri: Satış sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hedef şirket satış fiyatına etki edecek fiyat düzeltmelerinin tespiti.
  • Satış ve Satın Alım Sözleşmesi desteği: teminat, garanti ve fiyat düzeltme mekanizmalarının hazırlanmasına destek verilmesi.
  • Kapanış hesapları / Fiyat düzeltmeleri: Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi uyarınca belirlenen fiyat mekanizmasına göre kapanış hesap işlemlerinin hazırlanması ve analiz edilmesi. 

 

 • Satıcı taraf için diğer finansal danışmanlık hizmetleri: Satıcı taraf için hazırlanan Finansal Durum Tespit Hizmetlerine ek olarak, aşağıda yer alan şirket birleşme ve satış işlemlerinde de KPMG güvenilir iş ortağınız olarak destek verir.
  • Satış süreç desteği ve veri seti hazırlanması: Veri temin edilmesi sürecinin etkin olarak yürütülebilmesine destek olmak amacıyla, birleşme veya devire konu olan satıcı taraf şirketleri için veri seti hazırlanması.
  • Veri odası hazırlama desteği: Temin edilen verilerin kontrolü, takibi ve veri odasına yüklenmesi; ve alıcı taraf sorularının takibi.
  • İş kolu satışlarında (carve-out) destek: Hedef şirket bünyesinde yer alan iş kollarından bazılarına yatırım yapılmasının planlandığı durumlarda, bu iş kolunun finansal tablo hazırlanış esaslarının incelenmesi.
  • Satış fiyatı düzeltmeleri: Satış sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hedef şirket satış fiyatına etki edecek fiyat düzeltmelerinin tespit
  • .Satış ve Satın Alım Sözleşmesi desteği: teminat, garanti ve fiyat düzeltme mekanizmalarının hazırlanmasına destek verilmesi
  • .Kapanış süreci / Fiyat düzeltmeleri: Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi uyarınca belirlenen fiyat mekanizmasına göre kapanış hesap işlemlerinin hazırlanması ve analiz edilmesi.

Bize ulaşın