Birleşme ve Satın Alma

Birleşme ve Satın Alma

KPMG’nin Birleşme ve Satın Alma uzmanları şirket alım ve satım sürecinde müşterilerini karmaşıklıktan uzak ve değer katan bir yaklaşımla destekler.

KPMG’nin Birleşme ve Satın Alma uzmanları şirket alım ve satım sürecinde müşterilerini kar

Gün geçtikçe globalleşen dünyada şirketler büyümek ve bu trendin gerisinde kalmamak için farklı yöntemler izliyor. Bunlardan en önemlisi de günümüz ekonomisinde çok önemli bir katma değeri olan şirket birleşmeleri ve satın almalarıdır. İnorganik büyüme ile şirketler gerek stratejik gerekse finansal ortaklıklar ve yatırımlar ile rekabet güçlerini arttırabilmektedir. Ancak bu süreçte doğru yatırımcı veya doğru yatırım fırsatı ile kurulan ilişki ve bu sürecin yönetimi çok büyük önem arz etmektedir. KPMG olarak, global ve yerel kurumsal ilişkilerimiz ve ağımız sayesinde bu süreçteki alıcı veya satıcı tarafın beklentilerini anlayarak bu istekler doğrultusunda kurgulanmış en doğru yatırım fırsatı ve yatırımcıların tespit edilmesinden, ortaklık veya hisse satış sözleşmelerinin imzalanmasına kadarki bütün süreçte yanında oluyoruz.

 

Satıcı Taraf Danışmanlığı: 

Bir şirketin tamamının veya belirli oranda (azınlık veya çoğunluk olmak üzere) hissesinin satılması ve bu çerçevede şirket için doğru ve katma değerli yatırımcı bulunması konusunda verilen hizmettir. Bu süreç 6 önemli aşamadan oluşmaktadır;

Hazırlık aşaması: 

 • Bu aşamada öncelikle işlem yapısı ve hedefler belirlenerek süreç tanımlanır
 • Süreçte nasıl ilerleneceği ve zaman çizelgesi belirlenir
 • Potansiyel yatırımcı adayları ile paylaşılacak şirket tanıtıcı dokümanları (bilgi kitapçığı, kısa bilgilendirme dokümanı) için şirket yönetiminden bilgi talep edilir
 • Şirket/hisse değerinin belirlenmesi ve iş planının hazırlanması konusunda destek verilir

Yatırımcıların belirlenmesi ve iletişime geçilmesi:

 • Potansiyel yatırımcı listesi oluşturulması ve şirket yönetimi ve hissedarları ile teyit edilmesi
 • Potansiyel yatırımcı listesinde yer alan şirketlerle iletişime geçilmesi ve ön ilgilerinin test edilmesi
 • Oluşturulan kısa bilgilendirme dokümanının ve gizlilik sözleşmesinin potansiyel yatırımcılarla paylaşılması
 • Detaylı bilgi kitapçığı (Information Memorandum) hazırlanması

Yatırımcılarla teklif öncesi süreç:

 • Gönderilen kısa bilgilendirme dokümanının ardından, ilgilenen ve süreçte ilerlenmesi uygun görülen yatırımcı adayları ile detaylı bilgi kitapçığının paylaşılması
 • Potansiyel yatırımcılarla soru-cevap sürecinin yürütülmesi
 • Potansiyel yatırımcılardan ilk aşama tekliflerinin alınması 

Bağlayıcı olmayan teklif:

 • Bağlayıcı olmayan tekliflerin alınarak şirket yönetimi ve hissedarlar ile birlikte analiz edilmesi
 • Yatırımcılardan alınan tekliflerin şirket yönetimi ve hissedarlar ile birlikte müzakere edilmesi 

Durum tespit çalışması (Due-diligence):

 • Durum tespit çalışması için sanal ve/veya fiziksel veri odası hazırlanması
 • Durum tespit çalışması sürecinde (finansal, hukuk, vergi, teknik, ticari vb.) taraflar arası koordinasyon sağlanması
 • Saha ziyaretlerinin planlanması ve koordinasyonu
 • Yönetim sunumunun hazırlanması
 • Hisse satış ve ortaklık sözleşmelerinin hukuk danışmanları ile beraber hazırlanması

Bağlayıcı teklifler, son müzakereler ve sürecin tamamlanması:

 • Bağlayıcı tekliflerin alınarak analiz edilmesi ve süreçte devam edilecek yatırımcı adayı ya da adaylarının belirlenmesi
 • Müzakere stratejisinin belirlenmesi ve müzakerelerin yürütülmesi
 • Hisse Satış ve Hissedar sözleşmeleri üzerine son müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin imzalanması ve satış sürecinin tamamlanması

 

Alıcı Taraf Danışmanlığı:

Finansal veya stratejik sebeplerle herhangi bir sektörde bir şirketin hisselerinin tamamını veya bir kısmını satın almak isteyen yatırımcılara verilen destek hizmetidir. Bu süreç aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

Hazırlık aşaması:

 • Yatırımcı bakış açısı ile sektöre ilişkin yol haritasının çıkarılması, işlem büyüklüğünün ve coğrafyasının belirlenmesi gibi stratejik analizlerin yapılması
 • Satın alma yönteminin (varlık alımı veya hisse alımı) belirlenmesi

Hedef şirketlerin belirlenmesi ve iletişime geçilmesi:

 • Hedef şirket listesinin yatırımcı ile belirlenmesi ve hedef şirketler ile iletişime geçilmesi

Hedef şirketlerle teklif öncesi süreç:

 • Hedef şirketlerden gelen operasyonel ve finansal bilgilerin değerlendirilmesi ve kriterlere uygun şirketler ile soru-cevap süreci yürütülmesi
 • Ön değerleme çalışmalarının yürütülmesi

Bağlayıcı olmayan teklif:

 • Bağlayıcı olmayan teklifin iletilmesi ve ilk aşama müzakerelerinin gerçekleştirilmesi

Durum tespit çalışmaları (Due-diligence)

 • Durum tespit çalışmalarının ve ilgili danışmanların (finansal, hukuk, vergi, teknik, ticari vb.)   koordine edilmesi ve çıkan sonuçların değerlendirilmesi
 • Hisse satış ve ortaklık sözleşmelerinin hukuk danışmanları ile beraber hazırlanması

Bağlayıcı teklifler, son müzakereler ve sürecin tamamlanması

 • Bağlayıcı tekliflerin sunulması
 • Müzakere stratejisinin belirlenmesi ve müzakerelerin yürütülmesi
 • Hisse Satış ve Hissedar sözleşmeleri üzerine son müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin imzalanması ve alım sürecin tamamlanması

 

Bağımsız Halka Arz Danışmanlığı

Sermaye piyasaları işlemleri bankalar, avukatlar, danışmanlar, yatırımcılar, sermaye piyasası kurumları ve hatta halkın da dahil olduğu uzun soluklu ve dikkat isteyen bir süreçtir. Bağımsız halka arz danışmanı olarak bu süreçte, hissedarların doğru bilgilendirilmesi, iyi temsil edilmesi ve sermaye artışında en doğru biçimde pozisyonlanması için kurumsal finansman, sermaye piyasaları ve kompleks ve uzun süreli iş akışındaki koordinasyon tecrübelerimizle danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Pazar çözümlerinin yapılandırması
 • Özkaynak hikayesinin geliştirilmesi
 • Halka arzın konumlandırması ve ön değerleme çalışmalarının yapılması
 • Halka arz sürecinin yapılandırılması
 • Sendikasyon üyeleri ve danışmanlardan alınacak tekliflerin koordine edilmesi ve
 • Alınan teklifler sonucunda seçim yapılması sırasında şirket yönetimine destek verilmesi
 • Sendikasyon üyelerinin takibi ve verimli bir şekilde süreç boyunca koordine edilmesi
 • Hedef yatırımcıların belirlenmesi
 • Pazarlama süreçlerinin koordinasyonu
 • Due-diligence sürecinin koordinasyonu
 • Halka arz dokümantasyonunun gözetimi ve dokümanlara ile ilgili yorumların yapılması
 • Fiyat aralığı önerilmesi 

Bize ulaşın