Regionálne korene a nadnárodná štruktúra – to je typický obraz dnešných rodinných podnikov. Či už sa sídlo spoločnosti nachádza v Slovenskej republike či v cudzine, obchodná činnosť spoločnosti vyžaduje vždy rýchle rozhodnutia.

S čím vieme pomôcť

Naši kvalifikovaní odborníci poskytujúci služby v oblasti auditu, daní, riadenia rizík, zvyšovania efektivity a finančného poradenstva vám radi pomôžu a poradia v nasledujúcich oblastiach:

Plánovanie nástupníctva

Poradíme vám, ako zvládnuť najväčšie a najzásadnejšie výzvy, ktorým rodinné firmy čelia:

  • zmapujeme a spoločne zhodnotíme vašu motiváciu k odovzdaniu firmy nástupcov i kedy a ako firmu odovzdať,
  • zanalyzujeme dopady vášho strategického rozhodnutia vrátane právnych a daňových aspektov,
  • poradíme vám, ako začať s týmto procesom,
  • pri odovzdávaní vedenia firmy môžeme vášho nástupcu koučovať a preškoliť, aby sa so svojou novou úlohou rýchlejšie stotožnil.

Predaj firmy

Poznať hodnotu rodinnej firmy je neodmysliteľnou súčasťou stratégie jej vedenia. V situácii, kedy nemáte vhodného nástupcu alebo sa domnievate, že podnik dosiahol svoju maximálnu hodnotu, je predaj jedným z riešení. Pokiaľ zvažujete firmu predať, radi s vami tento výnimočný krok prediskutujeme a poradíme, či ho odporúčame realizovať a ak áno, tak ako: 

Expanzia a rast

Budúcnosť každej firmy závisí na tom, či dokáže nájsť svoj smer k trvale udržateľnému rastu:

  • vypracujeme stratégiu rastu vašej firmy a uskutočníme jej efektívnu implementáciu,
  • pomôžeme vám s riadením stratégie a správy spoločnosti,
  • ukážeme vám, kde je budúci potenciál rastu firmy.

Uchovanie majetku

Majitelia rodinných firiem chcú uchovať a zhodnocovať svoj majetok, aby raz mohli firmu postúpiť nasledujúcej generácii. K tomu potrebujú prepracovanú víziu a dlhodobú stratégiu. Pomôžeme vám:

  • nadefinovať vašu víziu (hodnoty, zásady, ako komunikovať medzi vlastníkmi),
  • nastaviť stratégiu na uchovanie majetku (nastaviť majetkovú štruktúru, riešenie sporov medzi vlastníkmi, zdanenie, predaj a prevod podielov, založenie a správu zvereneckých fondov, upraviť dedičstvo).

Kontakt

Ak si želáte informácie o tom, ako môžeme pomôcť vašej firme alebo si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.