• 1000

Peter Nemečkay a Gabriela Hetényiová, vám predstavia hlavné zistenia prieskumu KPMG Net Zero Readiness Report 2023. Tento prieskum o pripravenosti na čisté nulové emisie skúma kroky, ktoré podniklo 24 krajín ako aj kľúčové hospodárske odvetvia na zníženie emisií skleníkových plynov. Z prieskumu vyplýva, že mnohé krajiny podnikli kroky správnym smerom k čistým nulovým emisiám, no väčšina z nich má pred sebou ešte dlhú cestu. Akým výzvam musia krajiny pre dosiahnutie klimatických cieľov čeliť?

Okruhy tém, ktorým sa budeme venovať:

  • Ambície a kroky najväčších emitentov CO2 (Čína, USA, India a i.) ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 
  • Vybrané priemyselné odvetvia a ich dopad na svetové emisie CO2
  • Svetoví lídri a ich dopad na emisie vo vybraných priemyselných odvetviach
  • Trendy možného znižovania emisií v poľnohospodárstve

Spíkri

  • Peter Nemečkay, Executive Director, Accounting Advisory Services
  • Gabriela Hetényiová, Manager, Accounting Advisory Services

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mziaranova@kpmg.sk.

Termín a miesto

  • Dátum: 18. 06. 2024
  • Čas: 10:00h
  • Poplatok: zadarmo

Ak sa webinára nemôžete zúčastniť priamo v deň konania, videozáznam aj s prezentáciou budú dostupné pre všetkých registrovaných pár hodín po skončení prenosu.

informative image