Automobilky v uplynulých 25 rokoch zažili veľmi rušné obdobie. V tejto blogovej sérii sledujeme, čo megatrendy ako elektrifikácia, technologizácia infotaimentu, autonómna jazda, M&A či makroekonomické/externé šoky (COVID, ekonomické cykly) spravili s hodnotami automobiliek. 

V prvej časti sme sa venovali analýze z pohľadu produkcie a priemernej ceny. Zistili sme, že automobilky, na ktoré sa zameriavame (Toyota, Tesla, Volkswagen, Daimler a BMW) poriadne šliapli na plyn v oblasti produkcie. Čo sa týka cenníkov, tak tu boli tiež úspešné, ale skôr len limitovane, lebo rast predajných cien nebol ďaleko od inflácie. V tejto časti skúmame, či rast produkcie znamenal aj rast ziskovosti.

Kapitola III. - Relatívna a absolútna ziskovosť

Na ziskovosť sa pozrieme z dvoch uhlov pohľadu. Najskôr preskúmame absolútnu ziskovosť cez absolútnu hodnotu EBITDA (zisk pred daňami, odpismi a úrokmi) a následne relatívnu ziskovosť cez pomer EBITDA a tržieb. Ukazovateľ EBITDA sme si vybrali najmä preto, lebo je populárny v ohodnocovaní výrobných spoločností, ale aj preto, že sa často blíži k hodnote cash flow, ktoré vie firma vyprodukovať.

EBITDA v mil EUR

Zdroj: Výročné správy VW, Toyota, BMW, Daimler, Tesla | Poznámka: Graf nezobrazuje dátové body, kde bola negatívna profitabilita na úrovni EBITDA alebo kde dáta neboli dostupné.

Pri absolútnej ziskovosti jasne vidíme že králi objemu – VW a Toyota – dosahovali aj najvyššie zisky. Dáta tiež ukazujú dôsledky finančného prepadu v roku 2008/2009. Zaujímavé je, že Tesla aj pri výrazne nižšej produkcii absolútnym ziskom dobieha BMW a Daimler. Bude určite zaujímavé sledovať, ako tento trend bude pokračovať.

Ako je na tom ale relatívna ziskovosť?

EBITDA %

Zdroj: Výročné správy VW, Toyota, BMW, Daimler, Tesla | Poznámka: Graf nezobrazuje dátové body, kde bola negatívna profitabilita na úrovni EBITDA % alebo kde dáta neboli dostupné.

Aj tu vidíme, že automobilky opäť poznačila kríza v rokoch 2008/2009. Historicky boli na tom mierne lepšie Toyota a BMW, avšak v rokoch 2020 – 2022 ich Daimler a VW dobehol a Tesla dokonca predbehla, čo korešponduje s tým, že síce objemom predaja zaostáva, ale absolútnym ziskom už až tak nie.

Vo všeobecnosti ale počas sledovaného časového úseku relatívna ziskovosť celkovo až tak nerástla a rasty ziskov automobiliek poháňal najmä rastúci objem produkcie. Zaujímavé je, že Toyota historicky dosahujúca vysoké marže (najmä oproti VW) nezvýšila maržu vďaka hybridom. Naopak Tesla, ktorá sa orientuje na čisto elektrické vozidlá, dokázala v tejto kategórii konkurenciu predbehnúť.

Keď to prepojíme s „trendami“, tak možno povedať, že s výnimkou Tesly sa síce ziskovosť menila, ale rádovo ostávala v určitých hraniciach. Trendy teda nepriniesli taký prelom, ktorý by spôsobil, že by niektorá z automobiliek, okrem Tesly, výrazne opustila tieto hranice a dosiahla dlhodobo maržu vyššiu ako 15 % EBITDA.

Ďalšou metrikou, na ktorú sme sa rozhodli pozrieť, je EBITDA na jedno predané vozidlo, resp. koľko zisku v priemere na vozidlo automobilka dosiahne. Toto je pre nás z spotrebiteľského pohľadu určite zaujímavé číslo.

EBITDA na jedno predané vozidlo

EBITDA na jedno predané vozidlo

Zdroj: Výročné správy VW, Toyota, BMW, Daimler, Tesla | Poznámka: Dáta produkcie za 2022 ešte neboli dostupné.

Z dát vyplýva, že prémiové automobilky zarobia na jednom predanom vozidle viac, čo je aj logické, keďže predávajú drahšie vozidlá. Opäť vyčnieva Tesla, ktorá už v roku 2021 predbehla Daimler a aj BMW. Tu sa potvrdila kombinácia trendov relatívnej ziskovosti a priemernej predajnej ceny.

Veľmi zjednodušene by sme ale mohli povedať, že aj napriek prevratným zmenám v odvetví nenastalo zásadné zemetrasenie v oblasti relatívnej ziskovosti. Jedine automobilka Tesla dokázala v posledných rokoch predbehnúť konkurenciu. Je otázne či to dokáže udržať, zlepšiť alebo či jej ziskovosť bude konvergovať smerom k ostatným.

V ďalšom pokračovaní, ktoré vyjde o dva týždne, sa budeme venovať dátam týkajúcim sa vývoja hodnoty a ohodnocovacích násobkov skúmaných automobiliek. 


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A.
Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás