Smernica Európskej únie o ochrane oznamovateľov (whistleblowerov) vyžaduje od všetkých firiem, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov, vrátane verejného sektora, aby zaviedli interný systém nahlasovania a riešenia nezákonnej činnosti a zneužitia najmä Európskeho práva. Podľa očakávaní by mali krajiny Európskej únie implementovať smernicu o ochrane oznamovateľov v priebehu roka 2022.

Systém oznamovateľov je prvotným varovaním pre manažment, pomáha firmám minimalizovať zodpovednosť v prípadoch, kedy došlo k porušeniu súladu s pravidlami a zároveň poskytuje ochranu všetkým dotknutým v rámci systému riadenia prípadov.

V spolupráci s nemeckou kanceláriou KPMG Integrity Service vám prinášame prehľad aktuálneho stavu transpozície smernice v členských štátoch EÚ spolu so špecifikami implementácie v jednotlivých krajinách.