Marian Dzuroška

Associate Partner, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

Marian je absolventom magisterského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a University of Vienna, kde získal titul Master of Law (LL.M.) a doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave (PhD.). Na začiatku svojej kariéry pôsobil 3 roky vo viacerých advokátskych kanceláriách ako advokátsky koncipient. Do KPMG prvýkrát nastúpil na pozíciu právnika a špecialistu na poradenstvo v oblasti štátnej pomoci. Následne pracoval dva roky v právnickej kancelárii a do KPMG sa vrátil v roku 2012. Aktuálne zastáva pozíciu Associate Partnera v spoločnosti KPMG Legal. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti M&A, korporačného práva, insolvenčného práva, práva nehnuteľností, compliance a pracovného práva. V rámci svojej praxe poskytuje poradenské služby národným aj nadnárodným spoločnostiam, a to aj v rámci komplexných medzinárodných transakcií. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a rusky.