Pokiaľ ste v roku 2015 nakúpili BITCOIN, hodnota vašej investície vzrástla viac ako 190-krát. Vo svete dlhodobo nízkej miery inflácie je to veľmi zaujímavé zhodnotenie. Kryptomeny preto lákajú čoraz viac investorov, a nie sú medzi nimi len fyzické osoby. „Finančáci“ sa tak v rámci svojho tradičného účtovníckeho remesla musia popasovať s tým, ako krypto vyreportujú vo finančných výkazoch.

Čo sú kryptomeny pre IFRS

IFRS sa na kryptomeny ešte stále nepozerá ako na „peniaze“. Podľa štandardu IAS 2 ich vidí ako zásoby a podľa štandardu IAS 38 ako nehmotné aktívum. Pre oceňovanie vám oba štandardy ponúkajú dve možnosti:

  • Pre IAS 2 je to fair value ponížená o náklady na predaj alebo obstarávacia cena.
  • Pre IAS 38 je to obstarávacia cena alebo fair value – obe znížené o opravné položky.


Pre obidve fair values samozrejme ďalej platí IFRS 13 a jeho podstata – pri ocenení treba napríklad posúdiť aktívny trh a podobne. Detailnejšie informácie k metódam nájdete v štandardoch, preto odporúčam si ich naštudovať pri ich aplikácii, alebo sa obrátiť na odborného poradcu. 

Vyhnite sa priemerovaniu ceny v čase

Z môjho subjektívneho chápania IFRS štandardov by som sa pri ocenení vyhol priemerovaniu ceny v čase, ak sa vyberiete cestou fair value. Kryptomeny totiž často zažívajú extrémne výkyvy. Ak sa cena materiálne zmení medzi dátumom závierky a dátumom jej vydania, mohla by vzniknúť povinnosť reportovania takzvaného „subsequent event“, čo musí účtovník posúdiť.

Autor článku

Kryptomeny nemajú vnútornú hodnotu

Zámerne tiež nikde nepoužívam slovo vnútorná hodnota. V krypto svete je to niečo veľmi subjektívne, lebo pre každého je iná. Zatiaľ som sa nestretol s prístupom, kde by bolo naozaj odborne uvedené, ako určiť objektivizovanú alebo vnútornú hodnotu krypta. Za všetko hovorí vyhlásenie guvernéra Bank of England z mája tohto roku, že kryptomeny nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a investori musia byť pripravení stratiť svoje peniaze. Čiže pri hodnote naozaj platí, že ju každý môže vnímať inak.

Pozor na slovenský zákon o účtovníctve

Rád by som aj upozornil aj na to, že prístup IFRS sa mierne líši od slovenského zákona o účtovníctve. Ten upravuje oceňovanie virtuálnej meny od októbra 2018. Odporúčam pozrieť si najmä doplnenia §24 ods. 10 a §25 – ods.1, písmeno h.

Verím že informácie vyššie vám pomôžu ak vám táto krypto-téma pristane na stole. Sledujte nás aj ďalej, v ďalšom miniblogu sa budeme venovať čoraz populárnejšej téme ESG.


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás