Vizele române

Vizele române

Deținerea unei vize nu garantează intrarea pe teritoriul României. Ofițerii Poliției de Frontieră pot cere dovezi ale îndeplinirii condițiilor generale și speciale de intrare și ședere pe teritoriul României, așa cum prevede legea. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, cetățenilor străini li se va interzice accesul pe teritoriul României, chiar dacă dețin o viză valabilă. Ofițerii Poliției de Frontieră pot, de asemenea, să reducă valabilitatea perioadei pentru care a fost acordată viza, dacă cetățeanul străin nu prezintă suficiente documente justificative care să acopere valabilitatea vizei.

TIPURI DE VIZĂ

 • Vize de tranzit aeroportuar (simbol A)
 • Vize de tranzit (simbol B)
 • Vize de scurtă ședere (simbol C)
 • Vize de lungă ședere (simbol D)

Vize de scurtă ședere (simbol C) – Aspecte generale

 • Pot fi vize cu o singură intrare sau intrări multiple.
 • Permit intrarea și șederea în țară pentru maxim 90 de zile într-un interval de 6 luni.
 • Dreptul de ședere acordat în temeiul unei vize de tip C nu poate fi prelungit.
 • Deținătorii permiselor de ședere permanente emise de un stat membru UE, pot intra și sta în România pe o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 180 de zile, fără a fi necesară viză pentru ședere temporară.
 • Viza de afaceri de scurtă ședere nu acordă dreptul la muncă în România.

Vizele de scurtă ședere pot fi acordate pentru următoarele scopuri:

 • Misiune oficială
 • Turism
 • Vizită private
 • Afaceri
 • Transport de persoane sau bunuri
 • Participarea la activități sportive
 • Tratament medical pe termen scurt
 • Activități culturale, științifice, umanitare
 • Alte scopuri

Vize de lungă ședere – Aspecte generale

 • Pot fi vize cu o intrare sau intrări multiple.
 • Permit intrarea și șederea în țară pentru maxim 90 de zile într-un interval de 6 luni.
 • Dreptul de ședere acordat în temeiul vizei de tip D poate fi prelungit prin obținerea unui permis de ședere. 
 • Cererea de prelungire trebuie înaintată cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat în temeiul vizei. Depășirea perioadei de valabilitate a vizei presupune anularea vizei și obligația de a părăsi teritoriul Romaniei.

Vizele de lungă ședere (marcate cu D) pot fi acordate pentru următoarele scopuri:

 • Activități economice (D/AE)
 • Activități profesionale (D/AP)
 • Activități comerciale (investiții) (D/AC)
 • Angajare (D/AM)
 • Detașare (D/DT)
 • Studii (D/SD)
 • Reîntregirea familiei (D/VF)
 • Activități religioase (D/AR)
 • Activități de cercetare (D/CS)
 • Alte scopuri (D/AS)