Avize de muncă

Avize de muncă

AVIZELE DE MUNCĂ – ASPECTE GENERALE

Avizul de muncă este obligatoriu pentru cetățenii străini care lucrează în România. Avizul de muncă se acordă de către autoritățile române de imigrare la cererea angajatorului. Acest document este necesar pentru a obține o viză de lungă ședere sau un permis de ședere pentru angajare sau detașare. Cetățenii străini nu pot lucra în România înainte de a se obține un aviz de muncă si viza de muncă sau detașare, după caz.

Avizul de muncă nu îi garantează cetățeanului străin dreptul de a lucra oriunde în România, ci doar pentru o singură companie (care a obținut avizul) și într-o singură poziție (cod COR). Un cetățean străin care se transferă de la o companie la altă companie din România trebuie să obțină un nou aviz de muncă.

Există condiții simplificate pentru străinii care își schimbă funcția sau angajatorul, cu condiția ca permisul unic sau cartea albastră a UE să fie valabile.

TIPURI DE AVIZE DE MUNCĂ

În funcție de tipul de activitate, avizele de muncă pot fi:

Aviz de muncă pentru lucrător permanent (angajare)

 • Cetățeanul străin trebuie să fie angajat în România și să încheie un contract local de muncă.
 • Este valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului de muncă și se prelungește automat la reînnoirea permisului de ședere (permis unic).
 • Este obținut în condiții specifice, care trebuie îndeplinite atât de către angajatorul român, cât și de cetățeanul străin.

Aviz de muncă pentru lucrător înalt-calificat/specialist (angajare)

 • Cetățeanul străin trebuie să dețină o diplomă de studii (în principiu diplomă universitară) și să încheie un contract local de muncă. 
 • Valabilitatea contractului de muncă este de minim 1 an.
 • Este valabil pe o perioadă de până la 2 ani, cu posibilitatea de prelungire.
 • Este obținut în condiții specifice. Cetățeanul străin trebuie să dovedească calificări necesare pentru a ocupa o poziție înalt-calificată (de specialist), și trebuie să dețină un nivel salarial de minim două salarii medii brute pe economie.

Aviz de muncă pentru lucrător detașat

 • Se acordă de regulă pe o perioadă de cel mult 1 an, fără posibilitatea de prelungire (detașarea străinilor este permisă pentru 1 an într-o perioadă de 5 ani, conform legii). Excepție: Cetățenii străini care dețin un permis de ședere valabil eliberat de un stat membru UE pot fi detașați pentru o perioadă mai mare de 1 an într-un interval de 5 ani, sub rezerva anumitor condiții.
 • Se obține în baza unui contract de muncă și a unei scrisori de detașare, emise de către angajatorul străin.

Aviz de muncă pentru lucrător ICT (transfer intra-grup)

 • Durata detașării poate fi de până la 3 ani, pentru cetățenii străini care ocupă un post de conducere sau de specialist și de până la 1 an pentru cetățenii străini care sunt transferați ca stagiari. 
 • Un specialist este definit ca fiind un cetățean străin cu experiență profesională de cel puțin 3 ani, relevantă pentru domeniul de activitate și care are cunoștințe tehnice sau de management, utile pentru beneficiarul serviciilor. De asemenea, trebuie să aibă cel puțin 6 luni consecutive de experiență în aceeași companie sau grup de companii. Stagiarii trebuie să aibă cel puțin 3 luni consecutive de experiență în cadrul aceleiași companii sau grup de companii. 
 • Cetățenii străini care dețin un aviz de muncă ca lucrator ICT eliberat de alte state membre ale UE pot desfășura activități în România ca lucrător ICT de la data la care compania românească înregistrează cererea pentru avizul de muncă și nu trebuie să aștepte până când permisul este eliberat.

Alte tipuri de avize de muncă care pot fi acordate cetățenilor străini: avizul de muncă pentru lucrător au pair, lucrător sezonier, stagiar și lucrător transfrontalier.