Servicii de mobilitate internațională - Romania

Servicii de mobilitate internațională - Romania

Echipa noastră specializată asistă organizaţiile în aspectele legate de impozitul pe venit, asigurările sociale şi imigrare.

Echipa specializată asistă organizaţiile în aspectele legate de impozitul pe venit.

Echipa Global Mobility Services acordă asistență organizaţiilor în legătură cu aspecte privind impozitul pe venit, asigurările sociale şi imigrarea în situațiile de mobilitate internațională a forței de muncă.

Din ce în ce mai multe organizații, aflate sub presiunea concurenței, se confruntă cu nevoia de a-şi dezvolta şi diversifica forţa de muncă. În aceste context, organizațiile se confruntă cu o serie de provocări, având în vedere că trebuie să îşi gestioneze în mod eficient resursele umane, indiferent de localizarea acestora, iar acest proces necesită costuri semnificative.

Indiferent dacă este vorba de relocarea unui membru al conducerii executive sau de o detaşare pe termen scurt, companiile şi angajaţii se confruntă cu o serie de probleme care le depăşesc cu mult pe cele ridicate de completarea și depunerea declaraţiilor fiscale. Acestea pot include dezvoltarea unei scheme de remunerare care să respecte prevederile legale dar să fie atractivă din punct de vedere al costurilor, analiza implicaţiilor fiscale ale planurilor de tip “stock options” sau ale planurilor de pensii, aspecte legate de asigurările sociale, imigrare, dreptul muncii etc.

Cum vă poate ajuta KPMG?

Noi avem oamenii, experienţa şi tehnologia necesară pentru a veni în sprijinul companiilor, indiferent de forma lor de organizare. Echipa Global Mobility Services oferă o gamă largă de servicii de consultanţă şi conformitate fiscală, pentru a asista organizaţiile în problemele legate de impozitul pe venit, asigurările sociale şi imigrare, atât pentru salariaţii internaţionali cât şi pentru cei locali.

Specialiştii echipei

Membrii echipei Global Mobility Services din cadrul KPMG în Romania asistă angajații și angajatorii cu întocmirea și depunerea declaraţiilor de venit, ținând cont de specificul fiecăruia dintre clienţii noştri. Serviciile noastre acoperă întregul ciclu al unei detaşări internaţionale, care includ asistenţă preliminară detaşării, întocmirea declaraţiilor de venit, reconcilieri ale impozitului pe venit sau calcule preliminare de impozite, precum și corespondenţa cu autorităţile fiscale şi asistenţă pe durata controalelor fiscale.

Obiectivul nostru, însă, este să adăugăm valoare prin serviciile oferite, depăşind simpla completare a declaraţiilor fiscale.

De asemenea, oferim servicii de asistenţă şi conformitate cu legislaţia în domeniul salarizării pentru a ajuta companiile să respecte reglementările aplicabile privind reţinerea la sursă și declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Asigurările sociale pot reprezenta un subiect foarte complex, în special în contextul reglementărilor Uniunii Europene cu privire la libera circulaţie a forţei de muncă. Specialiştii noştri îi pot asista pe angajatori şi pe angajaţi să respecte reglementările complexe din domeniul asigurărilor sociale la nivel local şi internaţional.

Procedurile de imigrare în România reprezintă un proces administrativ birocratic şi îndelungat atât pentru cetăţenii străini cât şi pentru companiile locale interesate să îi angajeze. Avem o echipă de profesionişti cu experienţă, specializaţi în servicii de asistenţă în domeniul imigrării ce acoperă întreg ciclul, de la obţinerea vizelor de lungă sau scurtă şedere în România, la obţinerea autorizaţiilor de muncă, a permiselor de şedere şi certificatelor de înregistrare atât pentru angajaţii străini detaşaţi în România cât şi pentru membrii familiilor lor. Obiectivul nostru este de a reduce povara administrativă pentru angajați şi companii, oferindu-le astfel timpul necesar pentru a se concentra asupra propriilor afaceri.

Echipa Global Mobility Services este integrată cu alte linii de servicii din domeniul resurselor umane, respectiv serviciile de salarizare și consultanță în dreptul muncii, precum și servicii de consultanță în domeniul resurselor umane, toate sub umbrela People Services, o arie care se adresează într-un mod integrat provocărilor cu care se confruntă angajatorii în domeniul gestiunii capitalului uman.

Mai mult despre KPMG în România