Koniec ery „każdy sobie rzepkę skrobie”

Tegoroczne wyniki badania podkreślają skalę wyzwań stojących przed liderami. Nadszedł czas przywódców zorientowanych na cel i współpracę, szczególnie potrzebną w obliczu globalnych kryzysów. Być może najbardziej budzącym nadzieję wnioskiem z badania jest to, że 80% respondentów z Polski, a 72% z Core Countries* uważa, że silniejszy nacisk na przywództwo oparte na współpracy, ze współdzielonymi obowiązkami zarządczymi i operacyjnymi, umożliwi firmie osiągnięcie większego sukcesu. W obliczu silnej presji mającej na celu stymulowanie wzrostu w wyjątkowo wymagającym środowisku biznesowym, liderzy coraz bardziej świadomie decydują się na przyjęcie stylu przywództwa, którego podstawą jest współpraca, uznając, że taka strategia stanowi kluczową odpowiedź na wyzwania oraz umożliwia skuteczniejsze zarządzanie sytuacją.

W kontekście dynamicznych zmian na świecie, 60% osób pełniących funkcje kierownicze w Polsce stwierdza, że trwająca niepewność dotycząca przyszłości znacząco wpłynęła na ich podejście do planowania sukcesji. Dodatkowo, prawie połowa respondentów z Core Countries oraz 40% z Polski podkreśla, że w tym zmiennym środowisku biznesowym konieczne do osiągnięcia sukcesu stało się podejmowanie decyzji na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnej lub w oparciu o osobiste wybory jednostki.

Z roku na rok coraz więcej pracodawców planuje zwiększać liczbę pracowników i to w coraz większym stopniu. W tegorocznej edycji raportu aż 96% respondentów z Polski potwierdziło takie plany, z czego czterech na dziesięciu biorących udział w badaniu planuje podnieść zatrudnienie od 6 do 10%.

88%

polskich prezesów biorących udział w ankiecie zapowiedziało, że planuje całkowicie zrezygnować z pracy zdalnej wśród pracowników, których tradycyjne role opierały się na pracy stacjonarnej.

Wszyscy ankietowani z Polski planują wystosować różnego rodzaju zachęty dla pracowników, w tym finansowe, w celu nakłonienia ich do pracy z biura.


W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu kluczowe jest odkrywanie i rozwijanie ukrytego potencjału, jaki tkwi w ludziach. Podczas gdy rozwój sztucznej inteligencji zmienia strukturę rynku pracy, coraz większego znaczenia nabierają obszary, gdzie ludzkie talenty i umiejętności pozostają unikalne. Organizacje muszą dostosować się do tych zmian poprzez inwestowanie w rozwijanie odpowiednich umiejętności, tworzenie środowiska, które zachęca do innowacyjnych myśli oraz elastyczne kształtowanie ścieżek rozwoju pracowników. W miarę jak organizacje zdają sobie sprawę z siły tkwiącej w swoich zespołach, otwierają się na nowe możliwości i osiągają zaskakujące wyniki. Ukryty potencjał w ludziach to nie tylko przyszłość biznesu, ale także fundament długotrwałego sukcesu, który płynie z wewnętrznej siły i zaangażowania pracowników.


Iwona Sprycha
Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Forensic, Szef Zespołu HR Advisory & Change Management
KPMG w Polsce


Zwrot wektora swobodnego

W marcu 2020 roku, kiedy z dnia na dzień wydarzyła się bezprecedensowa rewolucja na rynku pracy, właściwie nikt nie był w stanie przewidzieć kiedy wróci znana „normalność”, ale każdy chciał, żeby wydarzyło się to jak najszybciej. Mijały miesiące, w ciągu których zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powoli zaczęli przyzwyczajać się do nowego środowiska pracy. Kadra kierownicza nabywała umiejętności zarządzania zespołami i projektami w sytuacji, w której kontakt osobisty jest niemożliwy, a pracownicy przyswajali coraz to lepsze techniki efektywnej pracy w środowisku poza biurem.

Obecnie na świecie obserwuje się znaczne zaangażowanie pracodawców w motywowanie pracowników do powrotu do pracy z biura. Dyrektorzy generalni z Core Countries są coraz bardziej pewni, że chcą przywrócić model pracy sprzed pandemii, a większość z nich (64%) przewiduje pełny powrót do pracy stacjonarnej w ciągu najbliższych trzech lat. Co ciekawe, w Polsce dopiero w kwietniu 2023 roku praca hybrydowa i zdalna zostały uregulowane prawnie. Widoczna jest duża zmiana optyki dotyczącej tego obszaru w porównaniu do zeszłego roku. Można więc przypuszczać, że wymogi nałożone na pracodawcę w wyniku ustawy o pracy zdalnej przyczyniły się do niechęci do takiego trybu zatrudnienia. Na taki rezultat, zwłaszcza dotyczący Polski, może mieć także duży wpływ fakt, że ponad połowę respondentów stanowią przedstawiciele branż tradycyjnych, takich jak energetyka, infrastruktura, produkcja przemysłowa czy motoryzacja. 

Generative AI

Wizja modelu pracy w trzyletniej perspektywie wśród liderów

Generative AI

*Core Countries stanowi grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Strona główna

Prezesi polskich firm wykazują pewność co do rozwoju swoich organizacji w trzyletniej perspektywie czasowej. Wyniki badania uwydatniają interesujące paradoksy i wyzwania stojące przed liderami biznesu.

ESG

W kontekście dynamicznie zmieniającego się biznesu, zrównoważony rozwój staje się imperatywem. Analiza ESG kształtuje strategie korporacyjne, odpowiadając na oczekiwania rynku i regulacje.

Technologia

Wprowadzenie technologii do współczesnego biznesu jest nie tylko koniecznością, lecz także wyznacznikiem sukcesu. Rozdział ten rzuca światło na dynamiczny świat technologiczny, który kształtuje dzisiejsze przedsiębiorstwa.

Download PDF

KPMG 2023 CEO Outlook

Wyznaczenie jasnego kierunku w złożonym świeciePobierz PDF ⤓Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Jak możemy pomóc?