Najnowsza publikacja KPMG zawiera analizę 173 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na dzień 30 czerwca 2023 r., które wchodziły w skład 14 indeksów sektorowych. Spółki notowane na GPW na zasadzie dual-listingu nie zostały uwzględnione w analizie.

Sektorowy przegląd wskaźników m.in. mnożniki rynkowe (EV/EBITDA, EV/S,P/E i P/BV) i parametr Beta może pozwolić w pełniejszy sposób zrozumieć sytuację poszczególnych branż oraz pomóc w oszacowaniu wartości spółek wchodzących w skład analizowanych indeksów giełdowych.

Materiał powstał z wykorzystaniem danych i analiz pochodzących z innowacyjnego narzędzia KPMG do wycen – Digital Valuation

Mnożniki rynkowe

Zmiany wartości sektorowych indeksów w II kwartale 2023 r. odzwierciedlają trend wzrostowy na GPW w tym samym okresie. Wartość indeksu WIG wyniosła 67 283 na koniec czerwca 2023 r. względem 58 609 na koniec I kwartału 2023 r., co oznacza wzrost w II kwartale 2023 r. o ok. 15%.

Współczynnik Beta

W ujęciu nominalnym, współczynnik Beta dla 3 z 14 analizowanych indeksów sektorowych wzrósł na koniec II kwartału 2023 r. względem wartości na koniec II kwartału poprzedniego roku. Beta pozostałych 11 indeksów była niższa na koniec marca 2023 r. względem wartości współczynnika na koniec II kwartału 2022 roku. 

Stopa wolna od ryzyka

Analizowany 3-letni horyzont czasowy warto podzielić na dwa okresy – „przedinflacyjny” (tj. do III kw. 2021 roku) i „inflacyjny”. W pierwszym okresie można zaobserwować niską stopę wolną od ryzyka w Polsce (pokrywającą się z globalną sytuacją niskich stóp procentowych). Drugi okres cechował się natomiast dynamicznym wzrostem stopy wolnej od ryzyka – rentowności polskich obligacji skarbowych (począwszy od III kwartału 2021 r.) wskutek rozpoczęcia serii podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (10 podwyżek z rzędu, miesiąc po miesiącu, w okresie 10.2021-07.2022 oraz ostatnia podwyżka we wrześniu 2022 roku).

Download PDF

Sektorowy przegląd mnożników spółek notowanych na GPW

Kwartalna publikacjaPobierz PDF ⤓Skontaktuj się z nami

Jak możemy pomóc?